Rapportera ett projekt

Om ert projekt får finansiering av oss måste ni skicka in ett antal rapporter till oss under projektets gång. Det är projektledaren som skickar in dessa rapporter till oss via vår Intressentportal. Inom vissa utlysningar måste ni också fylla i en särskild rapportmall som bilaga vid rapporteringen.

Alla projekt som får finansiering från oss måste skicka:

  • en startrapport vid start av projektet
  • lägesrapporter om projektet får finansiering längre än en viss tid
  • en slutrapport då projektet avslutas
  • i vissa fall en efterrapport efter att projektet avslutats.

Alla rapporter lämnas in via vår elektroniska ansökningsportal, Intressentportal, vid tidpunkter som framgår av projektbeslutet.

Så här rapporterar du

Så här gör du för att lämna in en rapport:

Steg 1: När vi beslutat om ert projekt ska finansieras kopplas projektledarens användarkonto till ert projekt. Vi skickar då ut ett e-postmeddelande om att rapporterna ska skickas in endast från detta användarkonto.

Steg 2: Logga in på Vinnovas Intressentportal.

Steg 3: Gå in under fliken" Projekt” och välj projekt genom att klicka på projekttiteln.

Steg 4: Öppna aktuell rapport och fyll i alla uppgifter.  Glöm inte att spara. När allt är ifyllt klicka på "Förhandsgranska" och sedan "Skicka in".

Steg 5: När vi tagit emot er rapport, skickar vi en mottagningsbekräftelse till projektledaren och prefekten/firmatecknaren med den inskickade rapporten som bilaga. 

Särskilda rapporteringskrav

Inom vissa utlysningar måste ni fylla i en särskild rapportmall som bilaga vid rapporteringen. Detta framgår då av beslutet.

Vilka utlysningar som kräver särskilt rapporteringsmall finns på listan i länken nedan. Finns din utlysning inte med på listan, behöver du ingen särskild rapportmall. Då behöver du bara fylla i den lägesrapport eller slutrapport som finns i Intressentportalen.

Se listan över vilka utlysningar som kräver särskilda rapportmallar

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss