Sök bland publikationer

Sökord:

Uppfinningars betydelse för Sverige

Hur kan den svenska innovationskraften utvecklas och tas tillvara bättre?

Vinnova Rapport

Uppfinningars betydelse för Sverige
 • Ladda ned PDF gratis (5,54 MB)
 • Beställ tryckt version
 • Författare:

  Per Frankelius & Charlotte Norrman - Linköpings universitet

 • Utgiven: 2013-mars
 • Serienr: VR 2013:03
 • ISBN: 978-91-86517-83-0
 • ISSN: 1650-3104
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 214
 • Pris: 281 kr

 • Uppfinnare finns såväl inom som utanför etablerade organisationer. De spelar en viktig roll i det svenska innovationssystemet, eftersom de genererar nya idéer som kan utvecklas till värdeskapande innovationer. Strukturer och kompetens som kan stödja processer från idéer till innovation är därför viktiga för Sveriges innovationskraft.

  Inom etablerade organisationer finns ofta förhållandevis tydliga strukturer som kan stödja processer från idé till innovation, från uppfinning till värdeskapande. För uppfinnare utanför etablerade organisationer är sådana strukturer och processer ofta otydligare. En viktig fråga är därför om och hur innovationsprocesser som startar i uppfinningar utanför etablerade organisationer kan stödjas.

  Författarna har försökt gå till botten med begreppen. De har samlat modeller, analyser och praktikfall som belyser problem och möjligheter. De levererar också ett konkret förslag till regering, riksdag och innovationsstödjande instanser, för hur den svenska innovationskraften kan stimuleras och tas till vara.

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss