Sök bland publikationer

Sökord:

Programöversikt 2014

Stöd till forskning och innovation

Vinnova Information

Programöversikt 2014
 • Ladda ned PDF gratis (1,18 MB)
 • Utgiven: 2013-november
 • Serienr: VI 2013:20
 • ISSN: 1650-3120
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 16

 • I denna skrift kan du läsa om Vinnovas planerade större utlysningar för 2014 och när dessa är öppna för ansökningar.

  Vinnovas program har tre huvudinriktningar; utveckling av strategisk kunskap, stärkt innovationsförmåga och nationell kraftsamling. För var och en av dessa finns nu planer för vilka program och utlysningar som kommer att finnas under 2014. 

  En del av programmen handlar om att finansiera forskning som är viktig för förnyelsen av näringslivet i Sverige. I andra fall handlar det om att företag kan söka medel för egna utvecklingsprojekt. Några av programmen förutsätter att aktörer går samman för att gemensamt driva stora och långsiktiga projekt.

  Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet.

  För mer information om Vinnovas program och utlysningar, se Vår verksamhet på Vinnovas webbplats.

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss