Sök bland publikationer

Sökord:

Öppna data 2014

Nulägesanalys

Vinnova Rapport

Öppna data 2014
 • Läs direkt eller ladda ned e-bok gratis
 • Ladda ned PDF gratis (1,16 MB)
 • Författare:

  Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB

 • Utgiven: 2014-april
 • Serienr: VR 2014:04
 • ISBN: 978-91-87537-15-8
 • ISSN: 1650-3104
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 62

 • Frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige. Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av pris eller immaterialrättsliga hinder. Data kan komma från näringsliv, offentlig sektor och privata aktörer.

  Genom att publicera öppna data kan statsförvaltningen uppfylla sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt, samtidigt som andra aktörer kan förbättra sina tjänster. Det finns många användare, medborgare, utvecklare och entreprenörer som har idéer om nya tjänster och lösningar, om de får tillgång till relevant, korrekt och aktuell information.

  Rapporten är en nulägesanalys av öppna data i Sverige. Syftet är att ta fram ett underlag för en bedömning av nuläget, inklusive en behovsanalys vad gäller åtgärder för att stärka utvecklingen.

  Att öka aktiviteten inom öppna data är en viktig del av Vinnovas uppdrag. Vår förhoppning är att denna nulägesanalys ska vara till hjälp för beslutsfattare och andra aktörer.

  Se även bilagorna med myndigheters svar på regeringsuppdrag kring öppna data:

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss