Sök bland publikationer

Sökord:

Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer

Hur utvecklar vi innovationskraften i offentlig verksamhet?

Vinnova Rapport

Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer
 • Ladda ned PDF gratis (1,04 MB)
 • Beställ tryckt version
 • Författare:

  Karin Hovlin, Sofie Arvidsson & Anders Ljung - GOVERNO

 • Utgiven: 2013-februari
 • Serienr: VR 2013:01
 • ISBN: 978-91-86517-80-9
 • ISSN: 1650-3104
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 100
 • Pris: 227 kr

 • En ökad innovationsförmåga inom offentlig sektor är av avgörande betydelse för att utveckla och höja kvaliteten i den svenska välfärden, liksom för att skapa ökade möjligheter för tillväxt och samhällsnytta. Offentlig sektor har en viktig roll för att skapa ett innovativt samhällsklimat, där olika regelverk och styrmedel kan användas för att premiera nytänkande och utveckling. Detta innefattar alltifrån en utveckling av styrning, arbetsorganisation och ledarskap till nya metoder för att inkludera medborgare och företag i arbetet med att omdefiniera hur offentlig service kan utföras.

  Fokus i studien ligger på hur man kan organisera innovationsarbete. I studien diskuteras hur offentliga organisationer arbetar för att:

  • skapa en tydlig riktning och strategi för innovationsarbetet.
  • förbättra förutsättningar för att främja kreativa idéer.
  • prioritera och driva en portfölj av idéer.
  • genomföra, sprida och utvärdera idéer och innovationer.

  Studien har genomförts med en hög grad av involvering från representanter från olika offentliga verksamheter. Angreppssättet, ”Action Innovation”, bygger på delaktighet och samspel mellan teori och praktik där organisationerna i nära samverkan gemensamt byggt kunskap om metoder och verktyg för att stimulera innovationsarbete i offentlig sektor.

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss