Pressmeddelande 2015-10-06

Vinnova ger stöd till företagsinkubation

Nu har Vinnova beslutat att ge finansiering till 18 företagsinkubatorer runt om i landet. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige. 

Inkubatorerna erbjuder bland annat rådgivning för kunskapsintensiva företag i tidiga faser, när det gäller att utveckla affärsidéer, attrahera kapital, få nya kunder och komma ut på internationella marknader. Syftet med inkubatorstödet är att det ska bli fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

- Vid urvalet av vilka inkubatorer som får stöd har vi besökt alla inkubatorer och via intervjuer utvärderat hur de arbetar med rådgivning till företag. Vi har använt oss av externa bedömare i det arbetet. Den samlade bedömningen är att alla de sökande inkubatorerna håller hög klass och konkurrensen var mycket stark, säger Marie Wall, ansvarig för inkubatorprogrammet på Vinnova.


Sammanlagt fördelas 55 miljoner årligen till 18 inkubatorer:

Arctic Business Incubator AB, Luleå

Chalmers Venture Creation, Göteborg

Create Business Incubator Mälardalen AB, Västerås

Gothia Science Park Inkubator, Skövde

Ideon Innovation / Lund Business Incubator AB, Lund

LEAD i Östergötland AB, Linköping

Minc i Sverige AB, Malmö

Sahlgrenska Science Park AB, Göteborg

Science Park Jönköping AB, Jönköping

Stockholm Innovation and Growth AB, Stockholm

Uminova Innovation AB, Umeå

Uppsala Innovation Centre AB, Uppsala/Södertälje

Blekinge Business Incubator AB, Karlskrona/Ronneby

Företagsfabriken i Kronoberg, Växjö

GU Holding, Göteborg

Inkubatorn i Borås AB, Borås

Inkubera i Örebro AB, Örebro

Umeå Biotech Incubator AB, Umeå

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss