Pressmeddelande 2014-11-11

Dataspel ska ges jämställdhetsmärkning

Ett nytt märkningssystem inom dataspelsbranschen som gör det möjligt för kunder att hitta normkritiska spel. Det är ett av de 19 projekt som får planeringsbidrag av Vinnova inom utlysningen Mångfaldslabbet.

Projekten som får finansiering ska genomföra förstudier, som är ett första steg för att senare kunna utveckla innovationer med utgångspunkt i en normkritisk metod.

Ett exempel är dataspelsbranschens förering som ska ta fram ett märkningssystem som gör det möjligt för kunder att hitta och premiera normkritiska spel, något som på sikt kan påverka spelutvecklingen.

Ett annat projekt ska drivas av Rikspolisstyrelsen, som vill utveckla normkritisk missbrukarprofilering via appar och spel, för att hitta missbruk och försäljning bland unga kvinnor.


Ett tredje exempel är projektet Hotell funktionell som ska undersöka förutsättningarna för att planera, designa och driva ett hotell av och med personer med funktionsnedsättning.


Det är 19 projekt som får finansiering med sammanlagt fem miljoner kronor, varje projekt får mellan 150 000 och 300 000 kronor:

Normkritisk visuell kommunikation, Konstfack. Kontaktperson: Moa Matthis

Normkritisk innovation för ökad resurseffektivitet i hushållsnära återvinningssystem, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Kontaktperson: Heiti Ernits

Normkritisk innovation för inkludering av minoritetsägda leverantörer i myndigheters inköpsprogram, Luleå Tekniska Universitet. Kontaktperson: Arash Kordestani

Träffa rätt - jämställ narkotikaspan. Normkritisk missbrukarprofilering via appar och spel. Rikspolisstyrelsen. Kontaktperson: Emma Ravald,

Normkritiska människorättsförsvarare, MR-Piloterna. Kontaktperson: Malin Fryknäs,

Digispace- -en förstudie till ett genusmedvetet digitalt makerspace vid Visualiseringscenter C., Norrköping Visualisering AB, Kontaktperson: Katarina Sperling

Hotell Funktionell, Föreningen Idrott för handikappade. Kontaktperson: Henrik Larsson

Hållbara innovationsmiljöer- roadmap för integrering av ett normkritiskt perspektiv. Kontaktperson: Ann-Sofie Däldehög
Vems kultur (VK)? Mittuniversitetet. Kontaktperson: Katarina L Gidlund, 

Skava mot normen. SHS moduler under besättning. Johanna Rosenqvist, Linnéuniversitetet

Ett normkritiskt märkningssystem i dataspelsbranschen. Spelplan-ASDG AB. Kontaktperson: Per Strömbäck

Att utveckla normbrytande och normkritisk innovation på Volvo - ett pilotprojekt. Linköpings universitet. Kontaktperson: Nina Lykke
NOIS - Normkritiskt innovationsstöd. Linköpings universitet. Kontaktperson: Johanna Nählinder

HIPPO -ridskolor med fokus på Hälsa Innovation Professionalism Publikt Omsättning. Sveriges tekniska forskningsinstitut AB. Kontaktperson: Pernilla Holgersson,

E-tjänster för alla, Örebro universitet. Kontaktperson: Karin Hedström

Normkritisk innovationsprocess, IGIS. Kontaktperson: Annika Svensson

Framtidshamnen. Berge consulting AB. Kontaktperson: Jacqueline Widström,

Normkritik ger verktyg i besöksnäringen, Realstars. Kontaktperson: Malin Roux Johansson

Normkritiskt volontärrekryteringsverktyg. FORUM – idéburna organisationer med social inriktning, Kontaktperson: Johan Dahlén


För mer information:
Klara Adolphsson, enhetschef, 08-473 30 77, Klara.Adolphson@Vinnova.se 
Sophia Ivarsson, handläggare, 08-473 31 60, Sophia.Ivarsson@Vinnova.se 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss