Pressmeddelande 2014-06-23

77 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Ett implantat för behandling av hjärtsvikt som laddas trådlöst genom huden, ny teknik som ger hushåll i glesbygd tillgång till bättre bredband och en produkt som hindrar radon i inomhusluften. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

Vinnova finansierar inom utlysningen Forska&Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden, som ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas.

- Små företag har ofta svårt att få finansiering för innovationsprojekt i tidiga skeden med hög risk och där fyller vårt stöd ett viktigt behov. De projekt vi nu finansierar kan leda till framgångsrika produkter och tjänster i framtiden som bidrar till tillväxt och nya jobb, säger Carl Naumburg, programledare på Vinnova.

Bland projekten som Vinnova nu finansierar finns bland annat utveckling av teknik som ger hushåll i glesbygd tillgång till bättre bredband genom att omväxlande komplettera den befintliga ADSL-anslutningen med inkommande data från satellit.

Ett annat exempel är en IT-plattform som hjälper företag i tillverkningsindustrin att hålla ordning på vilken reservdel som passar till vilken produkt, något som kan göra eftermarknaden mer lönsam och underlätta för företagen att erbjuda sina industriprodukter som tjänster.

Ett tredje exempel är en ny typ av hjärtpump som understödjer cirkulationen vid hjärtsvikt och som kommer att kunna laddas trådlöst genom huden. 

Andra exempel på projekt är utveckling av en absorptionsduk som hindrar radon i inomhusluften, diarrévaccin för barn, en ny metod för att utvinna energi ur vågkraft och en ny lösning för omhändertagande av slam där näringsämnen återförs till kretsloppet utan att tungmetaller följer med.


Följande 61 företag får dela på sammanlagt 77 miljoner kronor:

Cad-Quality i Sverige AB, Dalarnas län, 700 000 kr, BIMeye – för ett obrutet informationsflöde, från idé till förvaltning
Ekonomiska föreningen för Dream Foundry, Gävleborgs län, 200 000 kr, Way of Life gör steget för ungdomar inom kultur- och nöjesbranschen ut i arbetslivet roligare, genom att låta individen själv driva fram idéer, projektering och evenemang.
TAWI AB, Hallands län, 1 660 000 kr, Ny metod för effektiva och ergonomiska vakuumlyft.
ECRIS AB, Jönköpings län, 400 000 kr, REinCARnate - Design och nytänkande för innovativ bilåtervinning.
Taxicaller Nordic AB, Kronobergs län, 546 000 kr, Det smarta taxisystemet
Netrounds Solutions AB, Norrbottens län, 280 000 kr, Kvalitetssäkring och monitorering av framtidens mjukvarubaserade datanätverk.
ProDevelopment i Sverige AB, Norrbottens län, 300 000 kr, Utveckling av ett larmsystem för överlast på tak för olika typer av byggnader och olika kravnivåer för säkerhet.
Anolytech AB, Skåne län, 503 785 kr, Säkerställa miljövänlig desinfektion till industriell djuruppfödning.
Ctrap AB, Skåne län, 394 000 kr, Stopp för radon från blåbetong.
Digital Health Guide IRL AB, Skåne län, 400 000 kr, Individuell hälsoutveckling genom öppen innovation!
EkoBalans Fenix AB, Skåne län, 1 716 650 kr, Slamförädling genom pyrolys med samtidig avskiljning av kadmium och destruktion av smittämnen och organiska miljögifter.
Flocell AB, Skåne län, 496 000 kr, En unik fällningsmetod för VA-verk som ger förbättrad rening, minskad miljöbelastning, slamproduktion  och driftskostnad.
Medetect AB, Skåne län, 2 586 000 kr, Ny banbrytande teknik för  mikroskopibaserad vävnadsanalys och diagnostik.
OCO Nordic AB, Skåne län, 114 000 kr, Projektet syftar till att skapa effektiva produkter och metoder för att hantera idag ofta eftersatt rengöring av system- och energikritiska komponenter i t.ex. värmeväxlare.
Sensefarm AB, Skåne län, 250 000 kr, Fälttester och marknadsanalys för gröna beslutsstödsystem.
Synergio AB,  Skåne län, 5 000 000 kr, Innovativt implantat för behandling av hjärtsvikt.
4C Strategies AB, Stockholms län, 1 890 000 kr, Affärskritiska beslut baserade på uppdaterad information, i realtid, avseende en organisations möjligheter, risker och rykte.
Actiwave AB, Stockholms län, 1 300 000 kr, Styrning av olinjära energieffektiva högtalare.
Apica AB, Stockholms län, 2 800 000 kr, Slutanvändarmonitorering och testning av såväl rena mobilapplikationer, mobila webbsidor och vanliga webbtjänster.
BioLamina AB, Stockholms län, 1 481 000 kr, Stamceller i stor skala öppnar stora möjligheter.
Brain Shuttle AB, Stockholms län, 495 000 kr, Utveckling av en unik teknologi för att öka proteinläkemedels selektiva upptag i hjärnan.
Cantemo AB, Stockholms län, 1 000 000 kr, Implementation av Cantemo Integration Layer™ för global App-utveckling.
Cirqle AB, Stockholms län, 200 000 kr, Lämna in begagnade kläder och få rabatt på nya.
Conemtech AB, Stockholms län, 3 000 000 kr, Robust referensklocka med multipla referenser för distribution av högprecisionstid i datanätverk med höga krav.
Cormorant Pharmaceuticals AB, Stockholms län, 730 290 kr, Utvärdering av metoder och markörer som kan användas för att styra behandling riktad mot cancerstamceller.
Cubiks Sweden AB, Stockholms län, 250 000 kr, Situationsbaserat onlinetest för screening och rekrytering.
Dyenamo AB, Stockholms län, 240 000 kr, kemikomponenttillverkning för solceller skalas upp.
EnginZyme AB, Stockholms län, 500 000 kr, Enzymkatalys för tillverkning av antivirala läkemedel.
Etvax AB, Stockholms län, 4 500 000 kr, Ett diarrévaccin både för barn i tredje världen och för turister.
Helpo AB, Stockholms län, 353 000 kr, Framtidens självservice för bättre kundupplevelse och lönsamhet.
Konstpool AB, Stockholms län, 300 000 kr, Konstpool.se förenklar den administrativa processen för offentlig upphandling av kultur, mellan offentliga institutioner, näringsliv, stiftelser, ideella organisationer och privatpersoner.
LBC Games AB, Stockholms län, 488 000 kr, Ger publiken möjlighet att påverka spelupplevelsen för datorspelarna i den virtuella världen.
LeviVent AB, Stockholms län, 450 000 kr, Tekniska och ekonomiska utmaningarna med ny magnetisk fläktupphängning.
LocuSense AB, Stockholms län, 500 000 kr, Platt riktningskännande antenn för inomhuspositionering.
Peepoople AB, Stockholms län, 1 339 021 kr, Med sänkt materialkostnad får fler människor tillgång till Peepoo.
Screen9 AB, Stockholms län , 2 000 000 kr, Live Mixer i molnet.
Signifikant Svenska AB, Stockholms län, 3 290 000 kr, Integrerad IT-plattform för servicebaserade affärsmodeller för SMEs inom tillverkningsindustrin.
Tomologic AB, Stockholms län, 3 390 000 kr, Automatisk verifiering av skärplaner genom simulering av värmespridning i metall vid laserskärning.
United Services Sweden AB , Stockholms län, 800 000 kr, Minskade emissioner med hjälp av smutsavvisande beläggning på flygande och industriella gasturbiner.
Weld AB, Stockholms län, 244 000 kr, Programmering för icke-programmerare: bygg appar utan att koda.
Wfire AB, Stockholms län, 200 000 kr, Vill skapa en arena där chefer inom ett företag kan diskutera sina ledarutmaningar, få inspiration och konkreta råd.
Viscogel AB, Stockholms län, 244 000 kr, Ny stamcellsmatris för implantation.
VoltAir System AB, Stockholms län, 1 163 584 kr, Innovativ värmeväxling med prestanda i världsklass.
X Ware AB, Stockholms län, 800 000 kr, Utveckling av verktyg för att modellera och exekvera affärsprocesser i prestandakritiska integrationsnav.
Ekomarine Paint AB, Södermanlands län, 795 000 kr, Utveckling av en båtbottenfärg baserad på bolagets patenterade teknik helt utan negativa miljökonsekvenser.
APR Technologies AB, Uppsala län, 1 500 000 kr, Utveckling av framtidens kylsystem för LED och elektronik.
OSS-Q AB, Uppsala län, 2 205 000 kr, Läkningsbefrämjande teknik för skall-fixation.
Cellcomb i Karlstad AB, Värmlands län, 1 954 300 kr, Innovativa aktiva absorbenter för ökad hållbarhet av livsmedel ger betydande miljö- och effektivitetsvinster.
Bolagskompassen AB, Västra Götalands län, 473 000 kr, En pedagogisk metod/tjänst som gör det möjligt att snabbt och enkelt analysera valfritt bolag.
Burt AB, Västra Götalands län, 1 400 000 kr, Utveckla en lösning som länkar samman en persons alla surfenheter till en och samma beteendeprofil.
Cleanergy AB, Västra Götalands län, 1 961 300 kr, Biogaskraftens framtid.
Forsway Scandinavia AB, Västra Götalands län, 4 000 000 kr, Smartare bredband för glesbygd och tillväxtmarknader.
Imsson Naturteknik AB, Västra Götalands län, 499 800 kr, Ny vallskördemaskin ger lägre behov av konstgödsel, högre proteinhalt i fodret samt en mer rationell hantering.
Inkit AB, Västra Götalands län, 250 000 kr, Gravity pump - En ny pumpteknologi  inom Life-science.
Integrative Research Laboratories Sweden AB, Västra Götalands län, 3 762 500 kr, Ny princip för förbättrad behandling av Parkinsons sjukdom.
Robot Grader AB, Västra Götalands län, 630 000 kr, Optimal automatisk sortering av livsmedel till fast vikt.
Ten Medical design AB, Västra Götalands län, 228 000 kr, Utveckling av en tvättbar strålskyddsprodukt baserad på nytt innovativt material.
Vigor Wave Energy AB, Västra Götalands län, 3 700 000 kr, En enkel slang skapar konkurrenskraftig vågkraft.
Viscando AB, Västra Götalands län, 1 300 000 kr, Självkalibrerande 3D-system för trafikklassificering och trafikstatistik.
Artex AB, Östergötlands län, 1 400 000 kr, Utveckling av koncept för lokal luftrening integrerbart i  olika typer av applikationer.
Senionlab AB, Östergötlands län, 1 800 000 kr, Automatiserad inlärning av noder för storskalig inomhuspositionering.

Av företagen som får finansiering är 14 under 1 år gamla, 30 är 1-6 år och 17 har funnits i över 6 år. Nästa omgång av Forska&Väx stänger den 15 september och är även den öppen för nystartade företag.


 

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss