Pressmeddelande, 2013-11-18

Ny teknik ska förhindra plagiatförsäljning

Utveckling av teknik som ger möjlighet att upptäcka plagiatförsäljning av varumärken genom att globalt scanna av digitala marknadsplatser på internet. Det är ett av de projekt som Vinnova finansierar genom programmet Forska&Väx som riktar sig till innovativa små och medelstora företag.

Vinnova finansierar genom programmet Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt hos små och medelstora företag som kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa.

- Innovationsförmågan och konkurrenskraften hos små och medelstora företag är avgörande för att skapa tillväxt och förnyelse av svenskt näringsliv. Bland de projekt vi finansierar kommer det att finnas många spännande resultat som kan få stor betydelse för svenskt näringsliv, säger Carl Naumburg, programledare på Vinnova.

Ett av projekten som får finansiering är utvecklingen av en teknisk plattform som ger möjlighet att upptäcka plagiatförsäljning av varumärken, genom att globalt scanna av digitala marknadsplatser på internet. Systemet ska identifiera både text och bild och ta hänsyn till information om till exempel priser och vem som säljer för att upptäcka plagiaten och därigenom kunna stoppa den otillåtna försäljningen.

Bland andra projekt som får finansiering finns exempelvis utveckling av optiska 3D-censorer för tryggare äldreboenden, ett portabelt system för kvalitetssäkring av hål vid flygplanstillverkning, utveckling av granbarksextrakt för industriell produktion och energieffektiv driftsteknologi för entreprenadmaskiner.


Följande 64 projekt får dela på 65 miljoner kronor i finansiering:

Acoustic Agree AB, Blekinge län, 500 000 kr, Mätteknik för att upptäcka defekter i smält glas.

Faltech AB, Dalarnas län, 500 000 kr, Saneringssystem för trögflytande, förorenade och miljögiftiga medier i explosionsfarliga miljöer. T.ex. oljeslam i raffinaderier, tankbåtar, oljeplattformar etc.

Huddig AB, Gävleborgs län, 1 298 100 kr, Energieffektiv driftsteknologi för entreprenadmaskiner.

Halmstads Gummifabrik AB, Hallands län, 1 200 000 kr, Utveckling av ett modulbaserat fendersystem för industrihamnar.

Cold Cut Systems AB, Hallands län, 500 000 kr, Simulering och försök av släckeffektiviteten hos vattendimman från skärsläckare med avseende på dess transportegenskaper samt växelverkan med brandgaser.

Interaktiv Säkerhet Norden AB, Hallands län, 1 030 000 kr, Teknisk plattform som ger varumärken möjlighet att få bort plagiatförsäljning.

Simonsoft Nordic AB, Hallands län, 1 524 000 kr, Strukturerat skrivande sammanför produktutveckling och dokumentation.

Skiselector Sportdata AB, Jämtlands län, 2 000 000 kr, Dynamiskt testsystem för skidor.

Carlfors bruk AB, Jönköpings län, 2 000 000 kr, Inkapsling av aluminiumpigment för användning i pulverbaserade och vattenburna färger.

MSE Weibull AB, Kronobergs län, 2 000 000 kr, Innovativ total fysisk immersion i den virtuella världen.

Nelson garden AB, Kronobergs län, 1 800 000 kr, Biodynamisk helautomatiserad fröbehandling för en global marknad.

Malmfälten i Norr AB, Norrbottens län , 420 000 kr,  Sensorsystem för övervakning av bergrörelser i gruvor.

Alevax AB, Skåne län, 500 000 kr, Patientsäkert och kostnadseffektivt system vid provmärkning inom cancerforskning och diagnostik.

BlockMaster AB, Skåne län, 2 160 000 kr, Säker hantering av känsliga data i samarbetsprojekt.

Chemotechnique MB Diagnostics AB, Skåne län, 500 000 kr, Ny innovativ lösning för förebyggande av kontaktallergi.

Clarendo AB, Skåne län, 321 725 kr, Effektiva ledningssystem som bidrar positivt till lönsamheten.

Enza Biotech AB, Skåne län, 500 000 kr, Utveckling av en kostnadseffektiv och uppskalningsbar uppreningsmetod för ny och unik biobaserade tensid.

Enzymatica AB, Skåne län, 500 000 kr, TonZyme – effektiv behandling av övre luftvägsinfektioner.

Experlytics AB, Skåne län, 492 741 kr,  En förstudie av tillförlitligheten för tre prediktioner på en intensivvårdsavdelning.

Follicum AB, Skåne län, 3 500 000 kr, Ny effektiv metod för stimulering av hårväxt baserad på peptider från ett humant protein.

Hansa Medical AB, Skåne län, 3 347 480 kr, Användning av enzymet IdeS för att minska immunologiska reaktioner vid njurtransplantation

Hypergene AB, Malmö, Skåne län, 1 275 000 kr, Möjliggöra för medborgare att kunna utvärdera kommunens service och därmed göra välgrundade val.

Avantherm AB, Stockholms län, 500 000 kr, Avantherm, framtidens högpresterande och miljövänliga värmeväxlingsmedium.

Diskteknik AB, Stockholms län, 500 000 kr, Miljöanpassade och effektiva torkmedel för professionell diskning.

Domiga AB, Stockholms län, 500 000 kr, Lärandespel baserade på psykoterapi, för att stimulera personlig utveckling och motverka bl.a. ADHD.

Hoa's Tool Shop AB, Stockholms län, 410 000 kr, En tredjedel av alla som lider av depression får vård - Viary Next kan fördubbla antalet behandlade.

Inventiair AB, Stockholms län, 500 000 kr, Verifiering av nästa generations ventilationsprodukter med bevisade energibesparingar och förbättrat inomhusklimat.

M Dialysis AB, Stockholms län, 500 000 kr, Multikateter förbättrar prognosen för patienter med svåra skallskador.

NBMI Science AB, Stockholms län, 500 000 kr, Verifiering av antioxidativa effekter.

NeoDynamics AB, Stockholms län, 1 000 000 kr, Precis provtagningsutrustning för nästa generations cancerdiagnostik.

Novator AB, Stockholms län, 2 000 000 kr, Portabelt system för kvalitetssäkring av hål vid flygplanstillverkning.

Overhorizon AB, Stockholms län, 3 600 000 kr, Terminal för kontroll av radiostörngar på satellitlänk.

Polymer Factory Sweden AB, Stockholms län, 432 250 kr, Kostnadseffektiva skräddarsydda material för bioteknik och life-science.

Scanyacht AB, Stockholms län, 500 000 kr, Sandwichsteknik ger flexiblare och mer rationell båttillverkning.

Springworks AB, Stockholms län, 1 465 465 kr, Högfrekvent datainsamling för en bättre infrastruktur.

Sprint Bioscience AB, Stockholms län, 1 900 000 kr, Ny behandling för tumörformer som blivit resistenta mot cancerläkemedel.

Stockholmskonsulterna AB, Stockholms län, 500 000 kr, En unik distans- och hastighetssensor för järnvägsfordon.

Student Competitions AB, Stockholms län, 1 900 000 kr, Ny modell för talangutvärdering och certifiering.

Trejo Holding AB, Stockholms län, 500 000 kr, En digital plattform för köp och försäljning av SME- företag.

Alpha Biotech AB, Uppsala län, 500 000 kr, Innovativ serologisk screening- diagnostik för fästingöverförda infektioner.

Lembke Elektromekaniska Verkstad AB, Uppsala län, 477 000 kr,
Magnetlager lyfter vattenkraften.

Tärnsjö Garveri AB, Uppsala län, 500 000 kr, Utveckling av granbarksextrakt för industriell läderproduktion.

VBN Components AB, Uppsala län, 457 750 kr, Verifiering av additivt tillverkat specialmaterial för bränsleventiler.

Optronic Partner AB, Västerbottens län, 495 000 kr, Optiska 3D-sensorer för tryggare äldreboenden.

Acosense AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Självlärande instrument för beröringsfri processövervakning.

AppBooster Sweden AB, Västra Götalands län, 375 000 kr, AppBooster unikt app-ID.

Blue Mobile Systems AB, Västra Götalands län, 402 000 kr, GuardTools® eliminerar språkbariärer för globala säkerhetschefer och risk managers.

Cubix Drives AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Konvertering av arbetsfordon till eldrift.

Findwise AB, Västra Götalands län, 499 637 kr, Avancerad sökfunktionalitet tillsammans med dialogsystem leder till innovativa och kraftfulla söktjänster.

Gotmic AB,  Västra Götalands län, 450 000 kr, Högprestanda 60 GHz sändar/mottagar chips för kommunikation och sensorer.

Modul-System HH AB, Västra Götalands län, 1 925 000 kr, System för beklädnad av lastutrymmet i servicefordon.

Osstell AB, Västra Götalands län, 616 000 kr, Implantatstabilitet med riktningsinformation.

Qamcom Research and Technology AB, Västra Götalands län, 2 420 800 kr, Flexibla byggblock för mikrovågslänkar inom framtidens mobilnät.

Sioo Woodprotection AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Sioo Wood Protection – naturligt skydd från naturen.

Stageit AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, RiskSim - Simulatorbaserad förarutbildning för utryckningsförare.

Vadsbo Transformatorer AB, Västra Götalands län, 1 990 000 kr, Driftsdon för LED med mjukvarustyrd frekvensdistribution ger helt ren el-miljö, mindre materialåtgång och 10 gånger längre livslängd.

Vigor Wave Energy AB,  Västra Götalands län, 500 000 kr, En enkel slang skapar konkurrenskraftig vågkraft.

Head quarters AB, Östergötlands län, 500 000 kr, Nytt kvantitativt beslutsstöd för bedömning av total tumörbörda.

Innovativ Vision AB,  Östergötlands län, 461 750 kr, Mätteknik för att upptäcka röta och svampskador inom träindustrin.

ReTreck AB, Östergötlands län, 500 000 kr,  Utveckling av ett system för omhändertagande av all tillgänglig energi från biogasanläggningar och stallar.

Sawco AB, Östergötlands län, 2 800 000 kr, Mätteknik för ökat värdeutbyte i sågverksindustrin.

Schemagi AB, Östergötlands län, 959 000 kr, Molnbaserad schemaeditor – realtidskorrigering av den nya generationens optimerade scheman.

Shapeline AB, Östergötlands län, 2 411 558 kr, Planhetsmätare för varmband inom stålindustrin.

Termisk Systemteknik i Sverige AB, Östergötlands län, 500 000 kr, Simuleringsmodeller för punktsvetsar.
 

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss