Öppna datakällor ger stora affärsmöjligheter

Många kommuner, myndigheter och företag har stora databaser vars innehåll kan vara svårt att komma åt för utomstående. I Vinnovas utlysning Öppna datakällor får nu 22 projekt dela på sex miljoner för att stimulera processen att publicera mer öppna data. Projekten ska bland annat bidra till att bolagsdata, trafikinformation och data angående elförbruknings görs tillgänglig.

Vinnovas satsning på utlysningen Öppna datakällor innebär att göra rådata mer tillgängligt. Företagare, forskare, privatpersoner och media kan därmed snabbare och mer effektivt komma åt informationen och skapa nya tjänster och lösningar med hjälp av innehållet.

När utlysningen Öppna datakällor stängde hade 43 ansökningar kommit in. Av dem har nu 22 projekt beviljats medel för att tillgängliggöra data. Exempelvis kommer Riksarkivet genomföra ett projekt för att tillgängliggöra data från de tester och mätningar av svenskar som mönstrat. Hänsyn kommer tas till integritet och gällande lagar. Andra projekt som beviljats medel är Skatteverket för att öppna bolagsdata, Riksteatern för att öppna data från över 5000 scener runt om i Sverige och Nobel Media som ska öppna data om nobelpristagare och ämnesområden. IT-forskningsinstitutet Viktoria AB ska tillsammans med Trafikverket, SWEDAVIA AB och Stockholm Arlanda Airport tillhandahålla information om avgående och ankommande flyg för att kunna skapa hållbara tjänster för resande från dörr till dörr.

I de flesta fall finns redan potentiella användningsområden för de beviljade projekten, men samtidigt finns möjligheter som dataägarna inte känner till.
- Det faktum att så många projekt med bra kvalitet kommit in understryker att Vinnovas utlysning fyller ett viktigt behov för framtiden, säger Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren.

Det finns stora samhälleliga och kommersiella värden i att göra data tillgängliga för vidareanvändning. Det direkta ekonomiska värdet av att öppna upp data uppskattas i Sverige till 10 miljarder kronor. Vinnova vill med utlysningen stimulera till innovation baserad på öppna data från offentlig sektor, näringsliv och konsumenter.

Beviljade projekt

 • Chalmers tekniska högskola AB, Konvertering av livscykeldata till internationell standard, 100 000kr, Johan Tivander, johan.tivander@chalmers.se
 • Encubator AB Tillgänglig säker data från elnätsbolag, 400 000kr
  Fastigheters elförbrukning från tre elnätsbolag, Christopher Hedvall, christopher.hedvall@encubator.com
 • iGW Europe AB, Aperire, 400 000kr, Trafikdata som bl.a. genereras av sensorer, Anders Larsson, Anders.Larsson@igw.se
 • IT-forskningsinstitutet Viktoria AB, Flygoperativt API för distribuerad tjänsteinnovation, 398 000kr, Information om ankommande och avgående flyg för att kunna skapa hållbara tjänster för resande dörr till dörr, Mikael Lind, Mikael.Lind@viktoria.se
 • Kalmar konstförening, Hantera och publicera samlingar med öppen källkod, 50 000kr, Per Larsson, per.larsson@kalmarkonstmuseum.se
 • Linköpings universitet, Länkade öppna data i Sverige - Portal och nationell statistik, 399 800kr, Eva Blomqvist, eva.blomqvist@liu.se
 • Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Öppet bildarkiv, 290 000, Karin Nilsson, karin.nilsson@lsh.se
 • Malmö kommun, Skanegy Skolportal API, 40 000
  Pia Oredsson Birgersson, pia.oredsson@malmo.se
 • Media Evolution Southern Sweden AB, Från byråkrati till innovation, 400 000kr  Regional turism- och trafikinformation för en hel region, Christer Månsson, christer@mediaevolution.se
 • Nobel media AB, API för Nobelprisinformation, 50 000kr, Hans Mehlin, hans.mehlin@nobelmedia.se
 • Nobel media AB, Länkade öppna data för Nobelpris, 50 000kr
  Hans Mehlin, hans.mehlin@nobelmedia.se
 • Riksarkivet, Riksarkivet Open data (pilot) - ROND(p), 50 000kr
  Historisk data kring alla Svenskar som mönstrat, Mattias Djupdahl, mattias.djupdahl@riksarkivet.se
 • Riksteatern, Standardiserade öppna datakällor för Svensk scenkonst, 400 000kr, Öppna data kring scen (platser), verk och aktörer, Robert Lann,  robert.lann@riksteatern.se
 • Samtrafiken i Sverige Aktiebolag, API för stationsinfo, 275 000kr
  Information kring tillgänglighet för samtliga stationer i landet, Elias Arnestrand, elias.arnestrand@samtrafiken.se
 • Samtrafiken i Sverige AB, Rådatafiler (GTFS) med planerad information för all Sveriges kollektivtrafik, 200 000kr, Elias Arnestrand, elias.arnestrand@samtrafiken.se
 • Skatteverket,  Öppna upp företagsdata!, 400 000kr, Mathias Karlsson, mathias.karlsson@skatteverket.se
 • Softronic 1 AB, Offentliga Data, 400 000kr, 3 kommuners öppna data, Mathias Ekman, mathias.ekman@softronic.se
 • Stockholms universitet, Stockholm EPR, Open-Öppna stängda journaler genom aggregerad klinisk information, för bättre hälsa, 400 000kr
  Hercules Dalianis, hercules@dsv.su.se
 • Sveriges Kommuner och Landsting, Nationellt ramverk för Öppna Data inom kommun- och landstingsverksamhet, 400 000kr
  Magnus Petzäll, magnus.petzall@stadshuset.goteborg.se
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Data om IT-attacker från säkerhetstävlingar, 348 000kr, Teodor Sommestad, teodor.sommestad@foi.se
 • Umeå kommun, OpenDataUmea, 398 000kr, Thomas Kvist, thomas.kvist@umea.se
 • Örebro kommun, Sökdriven öppna data och samlingsportal för vidareutnyttjande (information om lokaler, tillgänglighet) - Örebro kommun, 400 000, Jana Gullberg, jana.gullberg@orebro.se

 

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss