2012

83 miljoner kronor till hållbar europeisk stadsforskning

Publicerat: 2012-12-19

Svenska forskare hade stora framgångar i JPI Urban Europe’s första pilotutlysning. I sex av de tio projekt som beviljas medel finns svenska deltagare. Många av projekten är så kallade urban living labs där forskare och intressenter aktivt deltar i hela forskningsprocessen. Formas och Vinnova finanserar tillsammans med projektens intressenter de svenska deltagarna med drygt 21 miljoner kronor och projektens intressenter bidrar med ytterligare cirka 6,5 miljoner.

83 miljoner kronor till hållbar europeisk stadsforskning

TvärLivs finansierar 15 projekt för att stimulera till en hållbar innovativ livsmedelskedja.

Publicerat: 2012-12-03

Framtidens stora samhällsutmaningar kommer att kräva innovationer inom livsmedelsområdet, vilka kan lägga grunden för långsiktig och hållbar tillväxt och ge nya affärsmöjligheter.

TvärLivs finansierar 15 projekt för att stimulera till en hållbar innovativ livsmedelskedja.

17 projekt delar på 9 miljoner för att öppna upp stora mängder data

Publicerat: 2012-11-30

I utlysningen ”Öppna datakällor 2” finansierar Vinnova 17 projekt på totalt nio miljoner för att ta fram skalbara lösningar för att öppna upp stora mängder datakällor. Det kommer bland annat att skapa mer tillgänglig miljödata, finansiell data, data för bättre vård och omsorg samt data från företag.

17 projekt delar på 9 miljoner för att öppna upp stora mängder data

Spetsanvändare nyckel till nya innovationer

Publicerat: 2012-11-30

I Vinnovas utlysning ”Öppna innovation och spetsanvändare” engagerar man nu spetsanvändare för att skapa innovationer inom stroke-vård, skidvallning och återanvändning av förpackningar inom kosmetik.

Spetsanvändare nyckel till nya innovationer

Välkommen till FFI-konferensen: Vägen fortsätter framåt!

Publicerat: 2012-11-13

Fordonsindustrin och staten samverkar med akademin för att lägga grunden till ett innovationssystem i världsklass med fokus på miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Välkommen till FFI-konferensen: Vägen fortsätter framåt!

Horisont 2020 - är vi redo för utmaningen?

Publicerat: 2012-11-12

Vilka möjligheter innebär Horisont 2020 för svensk forskning och innovation? Hur ser de svenska aktörernas förberedelser ut och kommer det att bli ett verktyg för europeisk konkurrenskraft?

Horisont 2020 - är vi redo för utmaningen?

Almi, IUC och Coompanion får uppdraget att distribuera innovationscheckar

Publicerat: 2012-11-13

Vinnova har gett Almi Företagspartner AB, IUC Sverige AB och Coompanion – Kooperativ Utveckling Sverige ansvaret att distribuera innovationscheckar. De tre nationella aktörerna kommer att ansvara för att över 200 små och medelstora företag får möjligheten att se över och starta nya innovationsprojekt.

Almi, IUC och Coompanion får uppdraget att distribuera innovationscheckar

Nystartade företag får 300 000 kronor var

Publicerat: 2012-11-07

Säkrare drift av tågväxlar under vintertid, lysande budskap på förpackningar, preparart mot kroniskt torra ögon och DNA-teknik som gör det möjligt att snabbt identifiera virus och bakterier för livsmedelsindustrin. Det är några av satsningarna i 16 nystartade, FoU-baserade företag som finansieras med 300 000 kronor vardera i satsningen VINN NU. Företagen är från Norrköping, Malmö, Jönköping, Umeå, Västerås, Uppsala och Stockholm.

Nystartade företag får 300 000 kronor var

Från helikopterburen radar till EKG för vård i hemmet

Publicerat: 2012-10-30

Vågkraft inspirerad av det mänskliga hjärtats funktioner, portabel vedspis, liggbås för ökad djurhälsa, äggantikroppar som alternativ i kampen mot antibiotikaresistens samt vakuumkylning av bakade produkter för minskad energiåtgång - det är några av de projekt som Vinnova nu stödjer genom programmet Forska&Väx. Sammanlagt får 58 projekt dela på 61 miljoner kronor.

Från helikopterburen radar till EKG för vård i hemmet

Kollektivtrafiken ska utvecklas - nytt centrum bildas

Publicerat: 2012-10-29

Om vi ska få fler hållbara resor i framtiden krävs att kollektivtrafiken utvecklas med fler innovativa lösningar – där resenären står i centrum. K2, Kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik, är ett nytt nationellt centrum som bildats av ett antal parter för att skapa nya trafikkoncept, tjänster och produkter. Satsningen görs i samverkan mellan bransch, samhälle och akademi.

Kollektivtrafiken ska utvecklas - nytt centrum bildas

Testbäddar i vård och omsorg får 20 miljoner

Publicerat: 2012-10-05

Vinnova satsar 20 miljoner kronor för att stödja utveckling och etablering av testbäddar inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Testbäddarna kommer kunna erbjuda öppna test- och demonstrationsmiljöer för företag och vårdgivare som vill pröva, validera och demonstrera nyttan av sina innovationer i verksamheten tillsammans med vård- och omsorgspersonalen.

Testbäddar i vård och omsorg får 20 miljoner

Vinnova satsar på internationella miljöinnovationer

Publicerat: 2012-08-22

Vinnova har lanserat ett nytt program för Internationell samverkan för miljöinnovationer. Programmet ska stärka svenska aktörers nätverk för internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete för miljöinnovationer inom bl a hållbar stadsutveckling, informations- och kommunikationsteknik samt miljöteknik. Den första utlysningsomgången är öppen för samverkan med aktörer i Kina eller Brasilien. Programmet presenteras på ett informationsmöte i Stockholm den 23 augusti och mötet webbsänds via www.vinnova.se.

Vinnova satsar på internationella miljöinnovationer

Sverige kraftsamlar för ökad konkurrenskraft

Publicerat: 2012-07-05

Vinnova beviljar 73 planeringsbidrag på 33 miljoner kronor för att akademi, industri, institut och offentlig sektor i samverkan ska ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor.

Sverige kraftsamlar för ökad konkurrenskraft

We are facing a world without antibiotics – who takes responsibility?

Publicerat: 2012-06-28

The Swedish Research and Innovation funders invite you to a press briefing and breakfast at European Science Open Forum, ESOF 2012 in Dublin.

We are facing a world without antibiotics – who takes responsibility?

280 miljoner till 30 unika konstellationer

Publicerat: 2012-06-20

Tung processindustri ska bli mer lätt på foten, snabbare IT-system ska spara miljoner åt operatörer – och så kan gas-sensorer bli framtidens mobila näsor. Det är några av de spännande projekt som nu får medel i Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation etapp två, utveckling och integration. I programmet stöttar Vinnova forskningsprojekt som verkar för hållbara lösningar på de stora framtidsfrågorna för näringsliv och samhälle. Samhällsutmaningarna i sig är en drivkraft för innovationer, högkvalitativ forskning, affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen.

280 miljoner till 30 unika konstellationer

Nästa sidaFöregående sida1 2 3

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss