Pressmeddelande, 2011-05-25

Guldlänken till Soctanter på nätet

Guldlänken 2011 har gått till Soctanter på nätet från Malmö stad. Juryns motivering var: För en kreativ och innovativ verksamhetsutveckling, med hjälp av enkla och billiga teknikstöd i kombination med ett väl genomtänkt arbetssätt som skapar nytta för både medborgare och förvaltning, utses Soctanter på nätet från Malmö Stad till vinnare av Guldlänken 2011!

Utöver äran får vinnaren också ett spridningsstöd värt 100 000:-. Soctanter på nätet är en socialrådgivningsfunktion på nätet. Medborgare kan vända sig till rådgivningen med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Den tekniska innovationshöjden är låg, förslaget använder ett vanligt och billigt hjälpmedel för att hantera diskussionsforum på nätet. Däremot är den verksamhetsmässiga innovationshöjden betydande. Det område som behandlas är svårt och känsligt och förslaget visar hur man trots detta kan utveckla verksamheten. Juryns bedömning är att förlaget sannolikt ger betydande effekter till en låg kostnad. Inte minst finns här en tydlig potential för att fånga sociala problem i tidiga skeden. Det bör också finnas goda och enkla möjligheter för förslaget att spridas till andra kommuner.

Priset delades ut av Henrik Hansson, Näringsdepartementet, i samband med konferensen Offentliga Rummet i Trollhättan under onsdagen. Totalt fyra finalister presenterade sina tjänster under konferensen. Utöver vinnaren var det:

Budgetsimulatorn, ett sätt att skapa medborgerlig delaktighet i ekonomiska prioriteringar, från Sveriges Kommuner och Landsting, Haninge kommun och Nordic Peak.

Crowdculture, ett sätt för medborgare att bidra till urval och finansiering av kulturella event, från Stockholms stads kulturförvaltning, Fonden för Innovativ Kultur, Swedish Institute of Computer Science och Fabel Kommunikation AB.

Dags att börja förskola?, ett stöd för föräldrar i hela processen att välja förskola, söka plats och hålla en regelbunden kontakt med förskolan, från Stockholm stad.

Guldlänken arrangeras av VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting, E-delegationen samt Offentliga Rummet. Guldlänken premierar och stimulerar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.

Läs mer om Guldlänken: www.guldlanken.se

KONTAKT

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss