Pressmeddelanden

Om du har frågor eller vill veta mer om våra pressmeddelanden, kontakta vår pressekreterare Daniel Holmberg.

 

Digitalisering i skolan kan förbättra lärandet

Publicerat: 2015-05-21

För att förbättra lärandet i skolan behövs det innovation inom pedagogik och undervisningsmetoder. VINNOVA finansierar nu uppstarten av fem testmiljöer med sammanlagt 15 miljoner kronor för att utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan.

Digitalisering i skolan kan förbättra lärandet

Över 160 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerat: 2015-05-12

Städer där invånarna kan resa fritt utan egen bil, nya metoder för att minska antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i världen och lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet. Det är några av de 17 projekt som får finansiering av VINNOVA genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Över 160 miljoner till utmaningsdriven innovation

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Publicerat: 2015-04-21

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Nytt supportkontor ska hjälpa företag att få medel från EU

Publicerat: 2015-04-10

VINNOVA och Tillväxtverket satsar nu på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Nytt supportkontor ska hjälpa företag att få medel från EU

18 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerat: 2015-04-09

Metoder för snabb, kostnadseffektiv renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd, innovationer för effektiv återanvändning av textilier och lösningar för förbättrad folkhälsa genom minskat saltintag. Det är några av de 36 projekt som får finansiering i initieringsfasen av VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation.

18 miljoner till utmaningsdriven innovation

Svenska start up-företag får nya möjligheter i Silicon Valley

Publicerat: 2015-03-18

Företagarna och VINNOVA inleder ett samarbete för att ge svenska innovativa start-up företag möjligheter att etablera sig och skapa affärsmöjligheter i Silicon Valley.

Svenska start up-företag får nya möjligheter i Silicon Valley

VINNOVA satsar 90 miljoner på innovationscheckar

Publicerat: 2015-03-16

VINNOVA satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för att köpa extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser. Tre rikstäckande organisationer får i uppdrag att förmedla checkarna.

VINNOVA satsar 90 miljoner på innovationscheckar

Charlotte Brogren fortsätter som generaldirektör för VINNOVA

Publicerat: 2015-03-12

Regeringen har i dag beslutat att förlänga Charlotte Brogrens anställning som generaldirektör för VINNOVA från och med den 1 september 2015 till den 31 augusti 2018.

Charlotte Brogren fortsätter som generaldirektör för VINNOVA

Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Publicerat: 2015-01-27

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och VINNOVA fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse lägger parterna grunden för ett samarbete under de kommande tre åren.

Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Nytt program för innovation i små och medelstora företag

Publicerat: 2015-01-14

Från och med i år samlar VINNOVA stödet till innovation i små och medelstora företag i det nya programmet Innovationsprojekt i företag.

Nytt program för innovation i små och medelstora företag

Satsning på testinfrastruktur för miljöteknik

Publicerat: 2014-12-08

Miljövänlig rengöring inom livsmedelsindustrin, återvinning av plast och textilier och ny teknik för rening av fosfor och läkemedel i avloppsvatten. Det är några av de projekt som nu får stöd av VINNOVA inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Satsning på testinfrastruktur för miljöteknik

11,5 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Publicerat: 2014-12-08

Ett nytt sätt att använda data som kan förbättra sjötrafiksstatistiken, en ny typ av ställning för plasthandskar för att minska bakteriekontaminering i vården och musik som ett verktyg i demensvården. Det är några av de projekt för innovation i offentligt finansierad verksamhet som får finansiering av VINNOVA.

11,5 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Innovationstävlingar om sopor, robotar och klädåtervinning

Publicerat: 2014-11-21

Innovationstävlingar kan vara en effektiv metod för att hitta nya lösningar på komplexa problem. VINNOVA finansierar nu nio tävlingar som bland annat ska bidra till att fler reser kollektivt med buss, att unga får hälsosammare vanor och till att restvärme som annars kyls bort kommer till nytta.

Innovationstävlingar om sopor, robotar och klädåtervinning

Från nya desinfektionsmedel till flytande vindkraft

Publicerat: 2014-11-20

Nya kraftfulla desinfektionsmedel mot smittspridning av bland annat ebolavirus, flytande vindkraft som storskaligt energialternativ samt utveckling av en ny metod för att laga betongsprickor med hjälp av bakterier. Det är några av de 75 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

Från nya desinfektionsmedel till flytande vindkraft

Stor satsning på utmaningsdriven innovation

Publicerat: 2014-11-11

Nya lösningar för det smarta hemmet där IT-tjänster delar på infrastruktur, utveckling av passivhus som fungerar i kallt klimat och ett nytt IT-verktyg för digitala bilder som ger kortare väntetider för provsvar och ökad patientsäkerhet. Det är några av de projekt som visat goda resultat och som nu får fortsatt finansiering av VINNOVA inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Stor satsning på utmaningsdriven innovation

Dataspel ska ges jämställdhetsmärkning

Publicerat: 2014-11-11

Ett nytt märkningssystem inom dataspelsbranschen som gör det möjligt för kunder att hitta normkritiska spel. Det är ett av de 19 projekt som får planeringsbidrag av VINNOVA inom utlysningen Mångfaldslabbet.

Dataspel ska ges jämställdhetsmärkning

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Publicerat: 2014-10-16

Nu får 15 forskningsprojekt finansiering av VINNOVA med sammanlagt 57 miljoner kronor inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer.

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Publicerat: 2014-09-30

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom VINNOVAs satsning på digitalisering för framtidens skola.

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Publicerat: 2014-09-30

Vilka effekter har incitamentsprogram för personer i ledande befattningar? Hur påverkar bankernas rådgivare spararnas placeringar? Leder upplevd hög finansiell kunskap till dåliga beslut? Det är några av de frågor som ska undersökas i forskningsprojekt om finansiella marknader som VINNOVA nu finansierar.

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Publicerat: 2014-09-24

Nio projekt får nu planeringsbidrag från VINNOVA för att skapa testmiljöer där digitala verktyg och arbetssätt i skolan ska provas.

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Tävling ska hjälpa VINNOVA hitta guldkornen

Publicerat: 2014-09-15

VINNOVA investerar varje år cirka 2,7 miljarder på olika insatser som ska bidra till att stärka Sveriges innovationskraft. Nu utlyser VINNOVA en innovationstävling för att få fram nya lösningar för hur myndigheten ska hitta de bästa projekten att finansiera.

Tävling ska hjälpa VINNOVA hitta guldkornen

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Publicerat: 2014-08-21

I en pilotsatsning får fem nystartade svenska teknikbolag möjlighet att delta i ett affärsutvecklings- och valideringsprogram i Silicon Valley. Under fyra veckor får entreprenörerna hjälp med att utveckla sin affärsstrategi och chansen att möta potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Publicerat: 2014-08-20

Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö som ska ändra på det.

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

Publicerat: 2014-07-02

En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa, en testbädd för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning, en testbana för höghastighetståg i vinterklimat och en ny testanläggning för energieffektiva fordon med låga utsläpp. Dessa fyra projekt får nu finansiering av VINNOVA.

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Publicerat: 2014-06-30

Videostöd för förbättrad sjukvårdsrådgivning, en ny inkluderande stadsbyggnadsprocess och återvinningscentraler som är öppna dygnet runt. Det är några av de projekt som får finansiering av VINNOVA för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Nästa sidaFöregående sida1 2 3 4 5

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss