Pressmeddelanden

Samtliga pressmeddelanden från VINNOVA. För frågor kontakta Daniel Holmberg pressekreterare, telefon 08-473 30 53.

VINNOVA övertar ansvaret för inkubatorstödet

Publicerat: 2014-04-16

Från och med den 1 januari 2015 övertar VINNOVA ansvaret för att ge stöd till företagsinkubation. Det beslutade regeringen i dag. - Jag välkomnar beslutet. Inkubatorprogrammet passar väl in i våra övriga satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

VINNOVA övertar ansvaret för inkubatorstödet

35 miljoner till innovativ organisering

Publicerat: 2014-04-14

Framtidens kontor, förnyelse av mediebolag och innovativ tillväxt i små företag. Det är exempel på frågor som tas upp i projekt som finansieras inom VINNOVAs utlysning Innovativ organisering. Med satsningen vill VINNOVA bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling nya organisationsformer inom privat och offentlig sektor.

35 miljoner till innovativ organisering

Nya ersättningssystem ska främja innovation inom vård och omsorg

Publicerat: 2014-04-02

Värdebaserad ersättning som premierar nya arbetssätt inom hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden, innovationsdrivande ersättningssystem för patienter med kronisk sjukdom och nyskapande former för riskdelning i vården för barn med diabetes. Det är exempel på projekt som får finansiering av VINNOVA inom utlysningen ”Ersättningssystem som främjar innovation”.

Nya ersättningssystem ska främja innovation inom vård och omsorg

Hemligheten bakom Googles framgångar avslöjas i ny bok

Publicerat: 2014-03-25

Hur gör Google för att behålla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga i en snabbföränderlig värld? Forskaren Annika Steiber har haft unik möjlighet att på plats studera företagets kultur och i boken ”Googlemodellen - företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld” ger hon en fördjupad inblick i vad som ligger bakom företagets framgångar.

Hemligheten bakom Googles framgångar avslöjas i ny bok

65 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Publicerat: 2014-03-17

En ny typ av seende robot, nerv- och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel, undervattenspositionering för fritidsdykare och utveckling av teknik som gör det möjligt att automatiskt översätta flerstämmig musik till noter. Det är några av de utvecklingsprojekt som VINNOVA finansierar inom satsningen Forska&Väx.

65 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Risk att fler Life Science-företag lämnar Sverige

Publicerat: 2014-03-05

Under de senaste fem åren har Life Science-industrin minskat med drygt 4 000 anställda i Sverige. Om vi inte förbättrar klimatet för forskning och innovation inom Life Science finns det en risk att fler stora företag inom industrin lämnar Sverige och att framtida investeringar hamnar i andra länder. Den slutsatsen drar VINNOVA i en ny rapport.

Risk att fler Life Science-företag lämnar Sverige

Bara ett fåtal myndigheter uppfyller riktlinjer om öppna data

Publicerat: 2014-02-21

I dag lanserar VINNOVA webbplatsen PSIdatakollen.se, där det går att se i vilken grad svenska myndigheter följer E-delegationens riktlinjer om öppna data. Det handlar om att göra offentlig information mer tillgänglig. Hittills är det bara ett 20-tal av Sveriges fler än 600 myndigheter som fått godkänt.

Bara ett fåtal myndigheter uppfyller riktlinjer om öppna data

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Publicerat: 2014-02-18

E-tjänster för hjärtsviktspatienter i egenvård, utveckling av bibliotek som medborgarnas gemensamma arbets- och mötesplats och gemensam utformning av avfallskärl för källsortering i stadsmiljö. Det är några av de projekt som får planeringsbidrag av VINNOVA för att utveckla innovativa idéer inom offentlig verksamhet.

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Pressinbjudan: Lansering av EUs nya forskningsprogram Horisont 2020

Publicerat: 2014-01-28

Onsdag den 29 januari arrangerar VINNOVA och EU-kommissionen en konferens i Stockholm med anledning av lanseringen i Sverige av EUs nya ramprogram för forskning och innovation: Horisont 2020. Medverkar gör bland andra EU-kommissionens generaldirektör Robert-Jan Smits och utbildningsminister Jan Björklund. I samband med konferensen hålls en pressträff.

Pressinbjudan: Lansering av EUs nya forskningsprogram Horisont 2020

Svenskt-indiskt forskningssamarbete inom hälsa och prevention

Publicerat: 2014-01-22

Nio projekt får nu stöd inom programmet ”Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention” för att bedriva forsknings och utveckling i samarbete med aktörer i Indien. VINNOVA och Vetenskapsrådet finansierar de svenska parterna i projekten med sammanlagt 40 miljoner kronor.

Svenskt-indiskt forskningssamarbete inom hälsa och prevention

Universitet och högskolor får stöd för samverkan

Publicerat: 2013-12-19

18 universitet och högskolor får stöd av VINNOVA med sammanlagt 82 miljoner kronor över en tvåårsperiod för att stärka sin samverkan med det omgivande samhället. Det handlar om stöd till olika typer av samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer.

Universitet och högskolor får stöd för samverkan

Svenskt-kinesiskt samarbete om miljöinnovationer

Publicerat: 2013-12-18

Nio projekt får nu stöd inom programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer för att bedriva forskning och utveckling i samarbete med aktörer i Kina. VINNOVA och Energimyndigheten finansierar projekten med sammanlagt 40 miljoner kronor

Svenskt-kinesiskt samarbete om miljöinnovationer

28 miljoner till två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården

Publicerat: 2013-12-16

Två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården får stöd med sammanlagt 28 miljoner kronor genom VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation. Det ena projektet, Mina vårdflöden, är ett koncept kring e-hälsa som bland annat gör det möjligt för patienterna att följa den egna vården. Det andra projektet handlar om att utveckla IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet.

28 miljoner till två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården

VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Publicerat: 2013-12-05

Ytterligare åtta forskare får halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Ytterligare 32 miljoner till testbäddar inom miljöteknik

Publicerat: 2013-12-02

Utveckling av testbäddar för solenergi, vindkraft i kallt klimat, handel med koldioxidkrediter, frystorkning av avloppsslam, återvinning av plast och ekologisk livsmedelsproduktion. Det är några exempel på projekt och områden som VINNOVA nu stödjer genom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Ytterligare 32 miljoner till testbäddar inom miljöteknik

Nationell portal för öppna data lanseras

Publicerat: 2013-11-25

I VINNOVAs tredje utlysning inom Öppna datakällor får 20 projekt finansiering. Det handlar bland annat om projekt som ska bidra till öppna språkresurser, till att information om alla svenska läkemedel görs tillgänglig och till att mätdata om buller, grundvatten, väder och miljö publiceras. I dag lanserar VINNOVA också en nationell portal för öppna data.

Nationell portal för öppna data lanseras

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Publicerat: 2013-11-21

Utveckling av ett förenklat biljettsystem i kollektivtrafiken, vatten- och energisnålt duschkoncept, app för val av telefonabonnemang och ett nytt digitalt betalningssystem vid prenumerationer. Det är några av de projekt som får finansiering genom programmet VINN NU, som riktar sig till nystartade innovativa företag.

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Ny teknik ska förhindra plagiatförsäljning

Publicerat: 2013-11-18

Utveckling av teknik som ger möjlighet att upptäcka plagiatförsäljning av varumärken genom att globalt scanna av digitala marknadsplatser på internet. Det är ett av de projekt som VINNOVA finansierar genom programmet Forska&Väx som riktar sig till innovativa små och medelstora företag.

Ny teknik ska förhindra plagiatförsäljning

Banbrytande kunskap inom informations- och kommunikationsteknik

Publicerat: 2013-11-08

Nu får 11 projekt finansiering för att utveckla banbrytande kunskaper som kan leda till innovativa lösningar inom framtidens informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det handlar om utveckling med tillämpningar inom bland annat molnbaserade nätverk, mobil data och medicinsk diagnostik.

Banbrytande kunskap inom informations- och kommunikationsteknik

Ytterligare 65 miljoner till livsmedelsforskning

Publicerat: 2013-11-04

Individuellt anpassade måltidslösningar för äldre, dynamiskt hållbarhetsdatum för att minimera svinn och innovativa rågbaserade livsmedel med dokumenterade hälsoeffekter. Om detta handlar några av de forskningsprojekt inom livsmedelsområdet som får finansiering i den avslutande omgången av programmet Tvärlivs.

Ytterligare 65 miljoner till livsmedelsforskning

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Publicerat: 2013-10-14

Ökad innovation genom medborgarsamverkan, virtuell studio för krisövning och automatiserad upptäckt av vårdrelaterade infektioner i patientjournaler. Det är några av de projekt som får finansiering av VINNOVA för att utveckla innovativa idéer inom offentlig verksamhet.

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Forskning ska bidra till att nå miljömål

Publicerat: 2013-10-04

Bättre modeller för att bedöma krocksäkerhet för kvinnor, bullerskärmar som inte stör stadsbilden, trängselskatt i Göteborg och nya metoder för insamling av kabel och elektronikavfall. Det är några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som får finansiering genom VINNOVAs utlysning Transport- och miljöinnovationer.

Forskning ska bidra till att nå miljömål

Pressinbjudan: Sveriges framtidsområden! På gång för samhällsnytta och konkurrenskraft

Publicerat: 2013-10-01

Vilka är Sveriges framtidsområden? Vad ska vi satsa på i nästa steg? Det är ett par av de frågor som ska besvaras vid konferensen ”Sveriges framtidsområden! På gång för samhällsnytta och konkurrenskraft” onsdag den 2 oktober som arrangeras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Pressinbjudan: Sveriges framtidsområden! På gång för samhällsnytta och konkurrenskraft

Pressinbjudan: Västerbotten får nya möjligheter till forskningsfinansiering från EU

Publicerat: 2013-09-30

Torsdag den 3 oktober besöker VINNOVA Umeå för att informera om möjligheterna att delta i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation: Horisont 2020. Det nuvarande programmet FP7 har bidragit med 30 miljoner euro till forskningsfinansiering i Västerbottens län.

Pressinbjudan: Västerbotten får nya möjligheter till forskningsfinansiering från EU

Innovationstävlingar ska lösa utmanande problem

Publicerat: 2013-09-30

VINNOVA finansierar 13 innovationstävlingar, som bland annat ska bidra till att lösa bullerproblematiken från Bromma flygplats, säkerställa trafikflödet i samband med Göteborgs kraftiga trafikomläggningar och till att ta fram ett modernt verktyg för mäta om en strokepatient klarar av att köra bil.

Innovationstävlingar ska lösa utmanande problem

Nästa sidaFöregående sida1 2 3 4 5
Bokmärk och dela