Pressmeddelanden

Om du har frågor eller vill veta mer om våra pressmeddelanden, kontakta vår pressekreterare Daniel Holmberg.

 

2016

Publicerat: 2016-01-20

2016

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Publicerat: 2015-12-16

Ytterligare 18 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom Vinnovas program Mobility for Growth. Programmet ska bidra till ökad internationell erfarenhet för individer som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

28 forskare får stöd för att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor

Publicerat: 2015-12-15

Genom en ny satsning från Vinnova får 28 personer som arbetar med forskning och innovation möjlighet att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

28 forskare får stöd för att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor

Från mobil röntgenutrustning till uppkopplade mjölkkor

Publicerat: 2015-12-10

En högeffektiv röntgenkälla som genom minskad storlek gör röntgenutrustning mer mobil, ny teknik som revolutionerar musikläggning av mobilfilm och den uppkopplade kon som kan öka mjölkproduktionen. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar

Från mobil röntgenutrustning till uppkopplade mjölkkor

21 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Publicerat: 2015-12-08

Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl, en modell för schemaläggning av parallella operationssalar och målgruppsanpassad hälsokommunikation för att öka vaccinationsgraden bland barn i områden med låg vaccinationstäckning. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

21 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Årets innovationstalanger utsedda

Publicerat: 2015-11-30

Hållbarhet, mångfald och nytänkande har varit en röd tråd för årets innovationstalanger. Vinnarna visar bredden på vad en innovatör är idag. Utmärkelsen delades ut av en namnkunnig jury på Veckans Affärers Framtidsdag den 1 december.

Årets innovationstalanger utsedda

Satsning på testbäddar inom miljöteknik

Publicerat: 2015-11-27

Nu får sex projekt finansiering av Vinnova för att utveckla testbäddar där miljöteknikbolag ska kunna testa och verifiera nya miljöinnovationer. Projekten finns i Kristinehamn, Stockholm, Helsingborg, Jönköping och Norrtälje.

Satsning på testbäddar inom miljöteknik

Prins Daniel och innovationsministern delar ut ny utmärkelse för innovationstalanger den 1 december

Publicerat: 2015-11-25

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom den nya utmärkelsen Innovationstalangerna. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör. Utmärkelsen Innovationstalangerna är ett samarbete med veckans affärer och delas ut på tidningens Framtidsdag den 1 december i närvaro av en namnkunnig jury.

Prins Daniel och innovationsministern delar ut ny utmärkelse för innovationstalanger den 1 december

Innovation ska ge snabbare etablering av nyanlända

Publicerat: 2015-11-20

Matchning av kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända som har högskolekompetens, ett program för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland och utveckling av ett innovativt beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovs satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

Innovation ska ge snabbare etablering av nyanlända

Närmare 80 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerat: 2015-11-12

Nya metoder som minskar risken för smittspridning i livsmedel, lösningar för biologisk mångfald i städer och storskaligt test av kretsloppsbaserad produktion för att ta tillvara spillvärme. Det är några av de tio projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Närmare 80 miljoner till utmaningsdriven innovation

Satsning på framtidens informationssystem i vården

Publicerat: 2015-11-05

Nu satsar Vinnova på två nya projekt som ska lägga grund för framtidens vårdinformationssystem, för att främja effektivitet och innovation i vården med patienten i centrum. Satsningen är en del av regeringsuppdraget digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg.

Satsning på framtidens informationssystem i vården

Satsning på ungdomars digitala kompetens

Publicerat: 2015-11-04

Digital kompetens är en nyckelfaktor för att dagens unga ska klara sig i framtidens samhälle. Vinnova finansierar nu 15 innovationsprojekt med sammanlagt 11 miljoner kronor som rustar ungdomar och skolor för en digital framtid. Bland annat ska handledningar tas fram för lärare som vill börja med programmering i skolan.

Satsning på ungdomars digitala kompetens

Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

Publicerat: 2015-11-04

I en ny satsning ger Vinnova nu stöd till planering av idéslussar i elva olika kommuner, för att idéer från medarbetare ska tas tillvara och leda till innovativa lösningar i kommunala verksamheter.

Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

Publicerat: 2015-11-02

Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. Nu redovisas resultatet av den första piloten.

Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

Finansiering av 31 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Publicerat: 2015-10-28

Automatiserade bygglovsprocesser, koncept för att minska digitalt utanförskap och innovationer för klimatneutral industriproduktion. Det är några av de 31 nya projekt som får finansiering med sammanlagt 16 miljoner kronor av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Finansiering av 31 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Ny satsning ska öka personrörligheten inom forskning och utveckling

Publicerat: 2015-10-28

Vinnova gör en ny satsning för att underlätta för personer som arbetar med forskning och utveckling att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Ökat utbyte mellan olika samhällssektorer är viktigt för att kunna möta framtidens samhällsutmaningar.

Ny satsning ska öka personrörligheten inom forskning och utveckling

Så blir svensk forskning och innovation världsledande

Publicerat: 2015-10-23

Stärk utvärderingen av kvalitet i forskning och samverkan, erbjud forskarna goda villkor och satsa på långsiktiga nationella forskningsprogram. Det är några av de förslag som sex myndigheter presenterar för hur svensk forskning och innovation ska stärkas internationellt. Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova, har på regeringens uppdrag tagit fram ett gemensamt underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Så blir svensk forskning och innovation världsledande

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Publicerat: 2015-10-08

Förlåtande asfalt för cykel- och gångbanor, nya koncept för produktion av flytande biogas och förbättrad användning av automater för att skicka och ta emot paket. Det är några av de projekt som nu får finansiering av Vinnova inom utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport.

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Vinnova ger stöd till företagsinkubation

Publicerat: 2015-10-06

Nu har Vinnova beslutat att ge finansiering till 18 företagsinkubatorer runt om i landet. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

Vinnova ger stöd till företagsinkubation

Jämställd narkotikaspaning ska öka polisens effektivitet

Publicerat: 2015-10-05

Sju fullskaliga projekt och tio förstudier får nu finansiering genom Vinnovas utlysning Mångfaldslabbet. Ett av projekten handlar om att Polisen i Stockholm ska utveckla en mer jämställd missbrukarprofilering inom narkotikaspaning.

Jämställd narkotikaspaning ska öka polisens effektivitet

Stöd till experimenterande ska ge fler innovatörer

Publicerat: 2015-10-05

Vinnova ger nu stöd till 25 projekt som ska främja problemlösande och innovation genom organiserat experimenterande i den så kallade makerrörelsen.

Stöd till experimenterande ska ge fler innovatörer

Nya ersättningsmodeller ska utveckla vården

Publicerat: 2015-09-28

Fem projekt får stöd av Vinnova för att införa ersättningsmodeller som främjar innovation inom vård och omsorg. Projekten finns i Östersund, Sundsvall, Lund, Uppsala, Västerås och Stockholm.

Nya ersättningsmodeller ska utveckla vården

Ny satsning på innovation ska ge säkrare flyktvägar

Publicerat: 2015-09-10

Vinnova gör en ny satsning på social innovation med inriktning mot integration av nyanlända och säkrare vägar för människor på flykt.

Ny satsning på innovation ska ge säkrare flyktvägar

Ny utmärkelse för innovationstalanger

Publicerat: 2015-09-01

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom den nya utmärkelsen Innovationstalangerna. Satsningen görs tillsammans med Veckans Affärer. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör.

Ny utmärkelse för innovationstalanger

Sverige tar över ordförandeskapet i internationellt nätverk för industriell forskning och innovation

Publicerat: 2015-06-27

Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EUREKA, som är ett internationellt samarbetsnätverk för marknadsnära industriell forskning, teknisk utveckling och innovation. Vinnova är svensk samordnare och ansvarar för det nationella EUREKA-kontoret.

Sverige tar över ordförandeskapet i internationellt nätverk för industriell forskning och innovation

Nästa sidaFöregående sida1 2 3 4 5 6

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss