Pressmeddelanden

Om du har frågor eller vill veta mer om våra pressmeddelanden, kontakta vår pressekreterare Daniel Holmberg.

 

Innovationstävlingar om sopor, robotar och klädåtervinning

Publicerat: 2014-11-21

Innovationstävlingar kan vara en effektiv metod för att hitta nya lösningar på komplexa problem. VINNOVA finansierar nu nio tävlingar som bland annat ska bidra till att fler reser kollektivt med buss, att unga får hälsosammare vanor och till att restvärme som annars kyls bort kommer till nytta.

Innovationstävlingar om sopor, robotar och klädåtervinning

Från nya desinfektionsmedel till flytande vindkraft

Publicerat: 2014-11-20

Nya kraftfulla desinfektionsmedel mot smittspridning av bland annat ebolavirus, flytande vindkraft som storskaligt energialternativ samt utveckling av en ny metod för att laga betongsprickor med hjälp av bakterier. Det är några av de 75 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

Från nya desinfektionsmedel till flytande vindkraft

Stor satsning på utmaningsdriven innovation

Publicerat: 2014-11-11

Stor satsning på utmaningsdriven innovation

Dataspel ska ges jämställdhetsmärkning

Publicerat: 2014-11-11

Ett nytt märkningssystem inom dataspelsbranschen som gör det möjligt för kunder att hitta normkritiska spel. Det är ett av de 19 projekt som får planeringsbidrag av VINNOVA inom utlysningen Mångfaldslabbet.

Dataspel ska ges jämställdhetsmärkning

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Publicerat: 2014-10-16

Nu får 15 forskningsprojekt finansiering av VINNOVA med sammanlagt 57 miljoner kronor inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer.

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Publicerat: 2014-09-30

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom VINNOVAs satsning på digitalisering för framtidens skola.

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Publicerat: 2014-09-30

Vilka effekter har incitamentsprogram för personer i ledande befattningar? Hur påverkar bankernas rådgivare spararnas placeringar? Leder upplevd hög finansiell kunskap till dåliga beslut? Det är några av de frågor som ska undersökas i forskningsprojekt om finansiella marknader som VINNOVA nu finansierar.

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Publicerat: 2014-09-24

Nio projekt får nu planeringsbidrag från VINNOVA för att skapa testmiljöer där digitala verktyg och arbetssätt i skolan ska provas.

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Tävling ska hjälpa VINNOVA hitta guldkornen

Publicerat: 2014-09-15

VINNOVA investerar varje år cirka 2,7 miljarder på olika insatser som ska bidra till att stärka Sveriges innovationskraft. Nu utlyser VINNOVA en innovationstävling för att få fram nya lösningar för hur myndigheten ska hitta de bästa projekten att finansiera.

Tävling ska hjälpa VINNOVA hitta guldkornen

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Publicerat: 2014-08-21

I en pilotsatsning får fem nystartade svenska teknikbolag möjlighet att delta i ett affärsutvecklings- och valideringsprogram i Silicon Valley. Under fyra veckor får entreprenörerna hjälp med att utveckla sin affärsstrategi och chansen att möta potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Publicerat: 2014-08-20

Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö som ska ändra på det.

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

Publicerat: 2014-07-02

En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa, en testbädd för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning, en testbana för höghastighetståg i vinterklimat och en ny testanläggning för energieffektiva fordon med låga utsläpp. Dessa fyra projekt får nu finansiering av VINNOVA.

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Publicerat: 2014-06-30

Videostöd för förbättrad sjukvårdsrådgivning, en ny inkluderande stadsbyggnadsprocess och återvinningscentraler som är öppna dygnet runt. Det är några av de projekt som får finansiering av VINNOVA för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

77 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Publicerat: 2014-06-23

Ett implantat för behandling av hjärtsvikt som laddas trådlöst genom huden, ny teknik som ger hushåll i glesbygd tillgång till bättre bredband och en produkt som hindrar radon i inomhusluften. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

77 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Publicerat: 2014-06-18

En ny tjänst för sista minuten-köp av evenemangsbiljetter, sömnhörlurar med integrerad pulsmätare och mätutrustning för säkrare återupplivning av nyfödda. Det är några av de projekt som får finansiering av VINNOVA genom en satsning på nystartade innovativa företag.

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Publicerat: 2014-06-16

Ytterligare 13 forskare får nu halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Utmaning av normer ska ge fler innovationer

Publicerat: 2014-06-10

Tre fullskaliga projekt och 19 förstudier får finansiering genom VINNOVAs utlysning Mångfaldslabbet. Bland annat får Rättviseförmedlingen stöd för att utveckla en ny webbtjänst som ska ta fram statistik om vilka som syns och hörs i nyhetsmedia.

Utmaning av normer ska ge fler innovationer

Konkurrensverket och VINNOVA samverkar om innovationsupphandling

Publicerat: 2014-06-05

Konkurrensverket och VINNOVA har träffat en överenskommelse om samarbete om innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter lättare ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Konkurrensverket och VINNOVA samverkar om innovationsupphandling

Ett steg närmare elvägar i Sverige

Publicerat: 2014-05-20

Projektet elvägar är den största pågående innovationsupphandlingen hittills i Europa och Trafikverket har, i samråd med Vinnova och Energimyndigheten, nu beslutat att fyra leverantörer går vidare till nästa fas i upphandlingen.

Ett steg närmare elvägar i Sverige

Fem nya strategiska innovationsprogram

Publicerat: 2014-05-19

Nu har beslut tagits om fem nya program som ska etableras inom den nationella satsningen på Strategiska innovationsområden. Det är inom områdena: folksjukdomar, sakernas internet, IKT elektroniska komponenter och system, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Fem nya strategiska innovationsprogram

Över 180 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerat: 2014-05-15

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård, gröna hållbara lösningar för framtidens städer och utveckling av telekommunikationstjänster på landsbygden. Det är några av de projekt som får finansiering av VINNOVA genom programmet Utmaningsdriven innovation. Sammanlagt handlar det om 181 miljoner kronor som går till 56 olika projekt.

Över 180 miljoner till utmaningsdriven innovation

Ny modell för att värdera lärosätenas samverkan

Publicerat: 2014-05-14

I dag lämnar VINNOVA ett förslag om hur lärosätenas samverkan med det omgivande samhället kan värderas. På sikt ska modellen kunna användas vid fördelningen av en del av de runt 16 miljarder som årligen går direkt till forskning vid universitet och högskolor.

Ny modell för att värdera lärosätenas samverkan

VINNOVA övertar ansvaret för inkubatorstödet

Publicerat: 2014-04-16

Från och med den 1 januari 2015 övertar VINNOVA ansvaret för att ge stöd till företagsinkubation. Det beslutade regeringen i dag. - Jag välkomnar beslutet. Inkubatorprogrammet passar väl in i våra övriga satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

VINNOVA övertar ansvaret för inkubatorstödet

35 miljoner till innovativ organisering

Publicerat: 2014-04-14

Framtidens kontor, förnyelse av mediebolag och innovativ tillväxt i små företag. Det är exempel på frågor som tas upp i projekt som finansieras inom VINNOVAs utlysning Innovativ organisering. Med satsningen vill VINNOVA bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling nya organisationsformer inom privat och offentlig sektor.

35 miljoner till innovativ organisering

Nya ersättningssystem ska främja innovation inom vård och omsorg

Publicerat: 2014-04-02

Värdebaserad ersättning som premierar nya arbetssätt inom hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden, innovationsdrivande ersättningssystem för patienter med kronisk sjukdom och nyskapande former för riskdelning i vården för barn med diabetes. Det är exempel på projekt som får finansiering av VINNOVA inom utlysningen ”Ersättningssystem som främjar innovation”.

Nya ersättningssystem ska främja innovation inom vård och omsorg

Nästa sidaFöregående sida1 2 3 4

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss