Vinnova deltar på Offentliga Rummet

Lägg till i kalendern info

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. 

Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

Den 30 maj arrangerar Vinnova en nätverksdag:

Att slussa idéer till innovativ förändring

Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarnas idéer på vägen till förverkligande.

Den här dagen är till för erfarenhetsutbyte mellan de som idag arbetar med denna typ av frågor men också inspiration för de som är på väg att starta sådan verksamhet. Större delen av dagen är öppen för alla intresserade och i slutet av dagen inbjuds de av Vinnova finansierade idéslussarna i kommuner till ett separat möte.

Läs mer om nätverksdagen

Vinnovas seminarium den 31 maj:

Idéslussar i offentlig verksamhet

Hur kan ni i er kommun, landsting, region eller statliga myndighet/bolag stimulera medarbetarnas idéer?
Allt fler offentliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarna idéer på vägen till förverkligande.

Läs mer om seminariet Idéslussar i offentlig verksamhet

Detaljer

 
Datum:
30 maj - 1 jun 2017
Arrangör:
Vinnova, SKL, Regeringskansliet mfl
Plats:

Ort:
Sundsvall
Anmälan senast:
16 maj 2017

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss