Digital Innovation Forum 2017

Lägg till i kalendern info

Digital Innovation Forum är ett internationellt industridrivet event som arrangeras av EU ECSEL-JU ARTEMIS Industry Association och EUREKA-klustret ITEA. Fokus under denna första upplaga av Digital Innovation Forum är på digitaliseringen och digital innovation.

Syftet med eventet är att skapa en arena där innovativa små och medelstora företag och startups kan träffa potentiella partners och investerare. Workshops kommer att anordnas inom områdena Smart Energy, Smart Health, Smart Manufacturing and Smart Mobility. Forumet vänder sig därför till stora företag, små och medelstora företag och startups tillsammans med investerare, akademi och representanter från offentliga myndigheter.

I anslutning till eventet arrangeras en utställning där resultat från pågående och avslutade projekt finansierade inom ramen för ECSEL-JU, ITEA och Horisont 2020 presenteras.

Sök resebidrag

Vinnova ser Digital Innovation Forum som ett utmärkt tillfälle för svenska små och medelstora företag att visa upp och diskutera innovativa idéer med potentiella projektpartners och investerare från hela Europa. Representanter från svenska små och medelstora företag som deltar på Digital Innovation Forum kan därför söka resebidrag från Vinnova. Bidraget kan täcka resa och hotell men inte deltagaravgifter, lön eller traktamente. Mer information om resebidraget hittar du på vår webbplats.

Vad är ett EUREKA-kluster?

Klusterprojekt är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning och/eller uppmuntra standardiseringsprocesser. ITEA-klustret fokuserar på forskning och utveckling av programintensiva system och tjänster.

Mer information

För mer information om Digital Innovation Forum se programmet på eventets webbplats eller kontakta Andreas Allström på Vinnova.

 

Detaljer

 
Datum:
10-11 maj 2017
Arrangör:
ECSEL-JU, ARTEMIS Industry Association, EUREKA ITEA
Plats:
RAI Amsterdam Europaplein
Ort:
Amsterdam

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss