Informationsmöte Vetenskap med och för samhället Horisont 2020

Lägg till i kalendern info

Söker du finansiering för internationellt samarbete inom genus, medborgarforskning, science education och etik? Vinnova och Vetenskapsrådet arrangerade den 29 mars ett informationsmöte om årets utlysning av programmet Vetenskap med och för samhället - Science with and for society i Horisont 2020.

Programmet Vetenskap med och för samhället har som mål att intressera, involvera och engagera det omgivande samhället och andra intressenter i forsknings- och innovationsprocessen. Detta sker genom att skapa dialog, mötesplatser och samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhället och allmänhet. Jämställdhet, etik, medborgarforskning och att stimulera unga att intressera sig för vetenskap, naturvetenskap och teknik är viktiga fokusområden.

Responsible Research and Innovation

Inom programmet finns även medel för att främja ansvarsfull forskning och innovation - Responsible Research and Innovation, RRI. Detta är en helhetssyn på hur forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus. Läs mer om RRI på EU-kommissionens webbplats.

Extra stöd till flyktingar med forskarbakgrund

Ett nytt initiativ i årets utlysning av programmet är Science4Regugees som vänder sig till organisationer med aktiviteter som stöder integrering av flyktingar och förbereder dem för en kvalificerad arbetsmarknad. Detta initiativ genomförs genom EURAXESS-nätverket. EURAXESS har som mål att öka rörligheten bland forskare inom och utom EU. Läs mer om nätverket på EURAXESS Sveriges webbplats. På EU-kommissionens webbplats hittar du mer bakgrundsinformation om satsning Science4Refugees.

Webbsändning

Mötet webbsändes och du kan se det här.

Program

Välkommen och Inledning
Birgitta Myrman, Expert, Vetenskap med och för samhället, Vetenskapsrådet
Information om nya utlysningen inom Vetenskap med och för samhället
Maria Hagardt, Nationell kontaktperson Vetenskap med och för samhället, Vinnova
Presentationpdf     
EURAXESS och Science4Refugees
Erik Litborn, Nationell kontaktperson Horisont 2020 och EURAXESS Sweden
Presentationpdf     
Vad är på gång inom Citizen Science?
Christopher Kullenberg, Doktor och forskare i Vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Presentation
Framgångsfaktorer och rekommendationer 
Projektexempel från Horisont 2020:

Nationell påverkansplattform för Science with and for Society och RRI-Tools
Maria Lindholm, Chefsutredare, Vetenskap & Allmänhet

 

Presentationpdf     

GENOVATE Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation
Paula Wennberg, Projektledare, Luleå universitet
Presentationpdf     
SCICHALLENGE Science Education Comptetition Challenge
Sabri Pllana, Universitetslektor, Linnéuniversitetet
Presentationpdf     

Söker du projektpartners?

Den 10 mars arrangerade nätverket av nationella kontaktpersoner för Swafs en informationsdag och ett sk brokerage event - match making i Bryssel. Hitta nya samarbetspartners via deltagarnas projektpresentationer från mötet på NCP-nätverket SiS.nets webbplats.

Vad är Horisont 2020

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Programmet fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Mer information om programmets alla delar hittar du på vår webbplats.

Mer information

Vill du ha mer information om eventet eller har du specifika frågor om programmet Vetenskap med och för samhället? Ta kontakt med Maria Hagardt som är nationell kontaktperson (NCP) för programmet.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss