EUREKA E!nnoVest Business Academy

Lägg till i kalendern info

E!nnoVest är ett EUREKA-initiativ för att koppla ihop företag med erfarna investerare. Under våren arrangeras olika aktiviteter i Europa för att främja fler investeringar i innovation. Den 29 mars arrangeras ett Business Academy event i Lund.

Business Academy är ett intensivt och interaktivt endagsevenemang för små och medelstora företag. Målet med eventet är att förbättra företagens affärs- och kommersialiseringskunskaper. Deltagarna får chansen att träffa erfarna coacher för stärka sina kunderbjudanden och sin ”unique selling proposition”.

På Business Academy får du som företagare hjälp med att:

  • Formulera och stärka dina kunderbjudanden och din "unique Selling proposition".
  • Diskutera din affärsplan.
  • Internationalisering av din idé.
  • Fokusera på dina nyckelkunder.
  • Identifiera hållbara intäktsströmmar.

Mer information

Vill du veta mer om E!InnoVest och Business Academy ta kontakt med Karin Aase som jobbar med EUREKA-nätverket och Eurostars på Vinnova.

Detaljer

 
Datum:
29 mar 2017, 09:30-15:30
Arrangör:
EUREKA-nätverket
Plats:
Ideon Science Park
Ort:
Lund
Genomförd: 29 mars 2017

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss