Framtidens metoder för innovativ idé- och konceptutveckling

Lägg till i kalendern info

Traditionella modeller för innovativ idé- och konceptutveckling omvärderas i snabb takt. Det finns i dagsläget en mångfald av metoder och tekniker som används då företag arbetar med ide- och konceptutveckling, men vad fungerar och vad fungerar inte?

Seminariet kommer att behandla uppslag till framtidens metoder för hur innovativ idé- och konceptutveckling kan bedrivas. Vi diskuterar exempel från både forskningsfronten och från ledande svenska företag.
Seminariet hålls av tre forskare vid Luleå Tekniska Universitet:

  • Johan Frishammar
  • Vinit Parida
  • Joakim Wincent

Väkommen!

Detaljer

 
Datum:
23 mar 2017, 10:30-12:00
Arrangör:
Vinnova
Plats:
Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56
Ort:
Stockholm
Genomförd: 23 mars 2017

Kontakt

 

Anmälan

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss