Seminarium om Biologiska läkemedel

Lägg till i kalendern info

Vinnova håller tillsammans med Vetenskapsrådet ett heldagsseminarium och nätverksmöte den 9 mars på Clarion Sign i Stockholm för att belysa området biologiska läkemedel. Syftet är bland annat att stärka möjligheterna för samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri.

På seminariet kommer vi att få lyssna på presentationer från framstående forskare, beslutsfattare, representanter från industrin, hälso- och sjukvård och från olika myndigheter. Vi får också ta del av de projekt som hittills fått bidrag beviljade i det nationella forskningsprogram som regeringen gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att starta.
 
Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att starta ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Forskningsprogrammet ska göra Sverige till ett av de ledande länderna inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel, och inrättas av Vinnova. Programmet får en statlig finansiering på 320 miljoner och sträcker sig över en åttaårsperiod, från år 2016-2023.

Detta program är en del av regeringens strategiska satsning på life science som ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar samt att stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. I uppdraget betonas att nyttiggörande av framstående forskning och samverkan mellan aktörer ska stå i centrum.
 
På seminariet kommer vi bland annat att lyfta frågeställningar kring vad som är viktigt för Sverige att prioritera, hur excellent forskning av såväl grundläggande som tillämpad natur kan ingå i aktiv samverkan med näringslivet och med hälso- och sjukvård. Hur vi långsiktigt stödjer samhällsbehov av individbaserade behandlingsmetoder genom samverkan med framför allt hälso-och sjukvård. Vi kommer också att diskutera vilka insatser inom programmet som kan ha potential att göra störst skillnad och hur det kompletterar andra insatser inom området.

Seminariet följs av mingel mellan ca 16.00-17.30.

Program:

09.00 Kaffe och registrering
09.30 Introduktion
09.45 Kavalkad 1 - forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet
10.00 Hur bör/kan akademi, hälso- och sjukvård och industri samverka?
11.00 Bensträckare
11.15 Innovationsmiljö skapar nya möjligheter inom Life Science
11.45 Kavalkad 2 - forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet
12.00 Lunch
13.15 Vilka regler och riktlinjer finns att följa?
13.45 Etiska utmaningar
14.15 Kaffe
14.45 Kavalkad 3 - forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet
15.15 Paneldiskussion Hur ska Sverige bli ledande inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel?
16.00 Mingel

Välkommen!

Hitta till Hotel Clarion Sign

Detaljer

 
Datum:
9 mar 2017, 09:00-17:30
Arrangör:
Vinnova och Vetenskapsrådet
Plats:
Hotel Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35
Ort:
Stockholm
Anmälan senast:
17 februari 2017

Kontakt

 

Anmälan

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss