EUREKA Innovation Week 2016 - För smartare städer och för stärkt global konkurrens

Den 26-29 april arrangerade Sveriges ordförandeskap för EUREKA ett stort innovationsevent på Folkets hus i Stockholm. Syftet var att sprida kunskap om och visa på samarbetsmöjligheterna inom EUREKA, inspirera företag och organisationer till nya partnerskap – och att visa på goda exempel från det svenska innovationssystemet.

EUREKA Innovation Week samlade över 900 deltagare från 33 länder och sammanlagt genomfördes närmare 900 matchmaking möten mellan olika företag och organisationer. Det är det största matchmaking-event som EEN (Enterprise Europe Network) har genomfört i Sverige. Läs mer på EUREKAs webbplats.

- Vi har fått bra återkoppling från deltagarna på vårt upplägg att samla hela EUREKA-nätverket under ett och samma tak – något som inte har gjorts tidigare, säger Per Tervahauta, ordförande för det svenska ordförandeskapet.

Per Tervahauta, ordförande Sveriges ordförandeskap i EUREKA. Foto: Anette Andersson

Global Collaboration Day

Den första dagen ägnades åt internationellt samarbete och en av EUREKAs roller är att hjälpa europeiska företag att internationalisera sin verksamhet utanför EU:s gränser.

-Det finns många möjligheter för Europa efterhand som nya marknader och samarbetspartners växer fram, förklarar professor Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi, Vinnova, i sitt anförande.

EUREKAs tre associerade länder; Kanada, Sydafrika och Sydkorea bidrar till nätverkets till nätverkets positionering som en global aktör inom forskning och innovation. Alla tre associerade länder var närvarande vid eventet med stora delegationer och egna sessioner.

Kenneth Macartney, Kanadas ambassadör i Sverige: -Vår regering har nyligen åtagit sig att skapa en ny agenda för innovation, och EUREKA kommer att fortsätta att vara en viktig komponent i denna agenda. Sedan Kanada anslöt sig till EUREKA, har mer än 50 projekt med kanadensiska deltagande inletts.


Kenneth Macartney, Kanadas ambassadör i Sverige. Foto: Anette Andersson

Jae-Hoon Chung, VD för Kiat, Sydkorea: -De tre associerade medlemmar i EUREKA är" tekniska kraftpaket "representerar Asien, Afrika och Nord- America.I hoppas att förhållandet mellan nätverket Eureka och associerade länder förbättras ytterligare och ett verkligt globalt nätverk kommer att inrättas i framtiden.

Jae-Hoon Chung, VD Kiat. Foto: Anette Andersson


Mamohloding Tlhagale, Director strategiska partnerskapet, Sydafrika. Foto: Anette Andersson

Mamohloding Tlhagale, Director strategiska partnerskapet, Sydafrika: -Sydafrika har gått med i EUREKA-nätverket med målet att stärka och främja industriell forskning, utveckling och innovation (RDI), nätverk och partnerskap speciellt för den sydafrikanska privata sektorn. Detta ska uppnås genom investeringar i strategiska marknadsorienterad forskningsprojekt, och underlätta tillgången till EUREKA medlemmars erfarenhet/expertis för att bygga Sydafrikas innovationskapacitet.

Läs mer om Global Collaboration på EUREKAs webbplats.

Mångfald i Smarta Städer

Esa Stenberg, Vinnovas projektledare för eventet är mycket nöjd med hur det hela löpte ut: - Vi i projektgruppen för Innovation Week 2016 jobbade hårt med att skapa ett varierat program, med kvinnor och män i olika åldrar som skulle ge olika perspektiv på temat Smarta Städer. Här måste jag säga att vi har lyckats. Pricken över i:et var att vi lyckades få med oss lärare och elever från Viktor Rydbergs skola som berättade om deras arbete med att engagera sjundeklassare i framtidens städer. Det gav många tankeställare för deltagarna. Att vi dessutom var tvungna att utöka tiderna för matchmaking-sessionen för att det var ett så pass högt tryck på bokningen känns riktigt bra. 


Paneldiskussion med elever och lärare från Viktor Rydbergs skolan och Jonas Spangeberg samt Erin Walsh under sessionen "Future Cities". Foto: Anette Andersson

Winn Nielsen från Köpenhamns stad och Sara Mazur från Ericsson gav två olika perspektiv på hur vi kan utforma framtidens smarta städer med hjälp av innovativ teknik och sakernas internet.

På konferensen passade närmare 60 utställare med innovativa projekt från EUREKA-nätverket och medarrangörerna på att visa upp sig och sina projekt. Sverige representerades av Team Sweden, i form av Utrikesdepartementet och Business Sweden.

 


Helene Larssson, kommunikatör på Näringsdepartementet, Esa Stenberg, projektledare för Innovation Week på Vinnova, Oscar Stenström, statssekreterare åt Närings- och innovationsminister Mikael Dam berg och Joakim Ladeborn, Team Sweden-ansvarig på Urikesdepartementet. Foto: Anette Andersson

Studiebesök på i Smarta Städer

Deltagarna hade också möjlighet att besöka och prova på självkörande bussar på Ericsson Studios i Kista, se hur en smart stad växer fram i Norra Djurgårdsstaden och i Stockholms stads projekt - Grow Smarter.


Självkörande bussar på Ericsson Studio. Foto: Gwendolyn Schaeken

EUREKA Innovation Award 2015/2016

Under Eureka Innovation Week delades Eureka Innovation Award på 6000 Euro ut till de tre bästa EUREKA-projektet som slutförts under 2015. Priset delas ut i tre kategorier och vinnarna var:


Vinnare i kategori Competitiveness Celtic-Plus HFCC/G-fast. Foto: Anette Andersson 

 Emanuela Keller från NeModDevices presenterar Eurostars Opto-Brain vinnare i kategori Innovators of Tomorrow. Foto: Anette AnderssonITEA DIAMONDS vinnare av kategorin Added value samt publikens favorit. Foto: Anette Andersson

Till det tillkom ett pris på 2000 Euro för det projekt som levererade den bästa pitchen under konferensen och vinnaren blev ITEA DIAMONDS.

Läs mer på EUREKAS webbplats.

Ny innovativ teknik med hjälp av EUREKAs kluster

Ökad urbanisering, världsomspännande globalisering, ekologiska krav och högre förväntningar på medborgarnas livskvalitet kräver nya och innovativa strategier för smartare städer. Smarta städer - är platser där traditionella infrastruktur, tjänster och nätverk förbättras och görs mer effektivt och hållbart med hjälp av innovativ teknik som t ex IKT och sakernas Internet genom EUREKA Klusterprojekt. EUREKA Innovation Week avslutades med att nätverkets tematiska kluster genomförde sina årliga event med utställningar och projektpresentationer.

-Städer är nu en del av utvecklingen och spridningen av de lösningar för smarta städer som här visas upp gör att vi säkerligen kommer att arbeta direkt i projekt med fler och fler städer under de kommande åren, sade Jacques Magen, ordförande för EUREKA Cluster Celtic-plus.

Läs mer på EUREKAs webbplats.

Återupplev EUREKA Innovation Week

Större delen av Global Collaboration Day och Innovation Event webbsändes och du kan ta del av webbsändningarna nedan. Du kan även ta del av talarnas presentationer.

Global Collaboration Day 26 april

Innovation Event 27 april

 

FAKTA: Sveriges ordförandeskap i EUREKA

Ordförandeskapet drivs av Näringsdepartementet och Vinnova. Sverige avlöste Schweiz den 1 juli 2015 och lämnar det vidare till Spanien den 30 juni i år. Det svenska ordförandeskapet har tre prioriteringar för sitt ordförandeår:

  • att utveckla nya verktyg för internationella FoU-samarbeten med parter som inte är medlemmar i nätverket
  • att skapa en plattare och mer effektiv organisation
  • att fördjupa Eurekas roll inom den europeiska innovationspolitiken.

Utgångspunkten för Sveriges prioriteringar är EUREKA2020 Strategic Roadmap som antogs av nätverket under Norges ordförandeskap 2014. EUREKA2020 Strategic Roadmap innehåller ett antal mål och åtgärdspunkter som ska vara genomförda av nätverket år 2020. Utöver dessa prioriteringar har Sveriges ordförandeskap som mål att transparens, öppenhet, förenkling och effektivitet ska genomsyra arbetet.

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss