Webbsändning om aktuella utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen

Lägg till i kalendern info

Inom satsningen Strategiska innovationsområden hölls ett webbsänt informationsmöte om aktuella utlysningar inom åtta av de strategiska innovationsprogrammen: Produktion 2030, Processindustriell IT och automation (PiiA), Smartare Elektroniksystem, Gruv och metallutvinning (STRIM), Lättvikt, Folksjukdomar, Grafen och BioInnovation.  

De strategiska innovationsprogrammen koordineras av aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor. Inom de öppna utlysningarna kan företag, lärosäten och andra aktörer söka medel för forskning och innovation inom respektive programs område. Under mötet presenterades de  olika utlysningarna av respektive programchef eller annan representant.

Under sändningen fanns möjlighet att ställa frågor via twitter på #VINsio som besvaras i slutet av varje presentation. Filmerna från webbsändningen kommer att finnas tillgängliga efteråt via Vinnovas arkiv för webb-tv.

Observera att även programmet Sakernas Internet (Internet of things) har en utlysning planerad men inte deltog i webbsändningen.

Webb-tv

Du kan se sändningen i sin helhet här:

Separata klipp från programpunkterna: 

Detaljer

 
Datum:
20 jan 2015, 09:00-13:00
Arrangör:
Vinnova
Plats:
Webbsändning
Ort:
Webbsändning
Genomförd: 20 januari 2015

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss