Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer

Lägg till i kalendern info

Arbetar du i offentlig sektor och vill veta mer om EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020?

Vinnova i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerade en serie om fyra webbsända informationsmöten om offentlig sektors möjligheter inom Horisont 2020. Informationsmötena täcker flera teman inom Horisont 2020:s prioriterade delområde Samhällsutmaningar. 

Tema "Transport, miljö, energi och hållbara städer"

En utmaning för det hållbara samhällsbyggandet är bl a att minska miljöpåverkan på lokal och regional nivå. Den offentliga sektorn kommer därför att spela en viktig roll som mottagare och utvärderare av de innovationer inom energi- och transportområdet som tas fram i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

På detta möte presenterades erfarenheter, lärdomar samt rekommendationer från några projekt inom energi, transport och miljöområdet med representanter från den offentliga sektorn. Under informationsmötet medverkade företrädare från Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommuner, landsting och regioner samt olika myndigheter.

Program:

 • Inledning
  Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova, moderator, PP-bilderpdf     
  Eva Marie Rigné, FoU-koordinator, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
 • Information om Horisont 2020 och tema Transport, miljö, energi och hållbara städer
  Esa Stenberg, NCP (National Contact Point) Vinnova, PP-bilderpdf     
 • Erfarenheter, lärdomar och rekommendationer
  Lotta Ek, Projektledare/Koordinator PLEEC, Eskilstuna och Strängnäs Energi och Miljö, PP-bilderpdf     
  Konkreta erfarenheter av EU-projektgenomförande - utmaningar och möjligheter
  Roland Zinkernagel, EU-koordinator och hållbarhetsstrateg, Malmö stad, Projektet Build Smart, PP-bilderpdf     
  Sarah Nilsson, Utvecklingschef, Energikontor Sydost AB, PP-bilderpdf     
  Varför och hur lokal och regional offentlig sektor kan delta i Horisont 2020
  GrowSmarter – en omöjlig ansökan som gick i mål
  Jonas Ericson Projektledare Stockholms Stad, PP-bilderpdf     
 • Frågor och diskussion

Webb-tv

Mötet webbsändes. Du kan se sändningen här:

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Detaljer

 
Datum:
5 nov 2014, 10:30-12:30
Arrangör:
Vinnova
Plats:
Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, 4 tr
Ort:
Stockholm
Genomförd: 5 november 2014

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss