Forum öppna data #5

Lägg till i kalendern info

Vinnova och Generic Systems Sweden AB bjöd in till forummöte om öppna data. Forumet är öppet för alla som har öppna data på sin agenda.

Generic har skrivit en nulägesanalys  för öppna data i Sverige. Syftet är att ta fram underlag för en bedömning av nuläget inklusive en analys vad gäller åtgärder för att stärka utvecklingen inom området.

Det behövs ytterligare åtgärder för att bättre stödja och samordna myndigheter och andra aktörer. Vi diskuterade hur stöd och insatser kan utformas.
Innehåll:

  • Presentation av nulägesanalysen Öppna data 2014. Rapporten innehåller även analys av nio myndigheters redovisningar av sitt arbete med öppna data, fyra möjliga affärsmodeller för öppna data, samt en lista av åtgärder för att utveckla området öppna data i Sverige. (Ola Eriksson, Generic). Ta del av Ola Erikssons PP-bilderpdf     
  • PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar  (SOU 2014:10) är nu på remiss hos 125 instanser. Betänkandet innehåller ett antal förslag. Kort diskussion om hur dessa förhåller sig till förslagen i nulägesanalysen. (Erik Borälv, Vinnova)
  • Öppen mikrofon. Om du har något du vill ta upp eller presentera om öppna data, så kan du få 5 minuter i ett separat pass. Kom förberedd eller improvisera på plats.

Webb-TV

Mötet webbsändes och du kan ta del av mötet här:

Detaljer

 
Datum:
5 maj 2014, 16:30-18:30
Arrangör:
Vinnova
Plats:
Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56
Ort:
Stockholm
Genomförd: 5 maj 2014

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss