Presentationer från konferensen finns samlade längst ner på denna sida.

Lansering av Horisont 2020

Lägg till i kalendern info

Den 1 januari startade EU-kommissionens omfattande satsning på forskning och innovation – Horisont 2020. Mitt under den djupa ekonomiska krisen har medlemsländerna enats om att gemensamt lägga cirka 80 miljarder euro i det nya ramprogrammet vilket gör programmet till världens största program för forskning och innovation. Den 29 januari arrangerade Vinnova ett lanseringsevent på Clarion Hotel Sign i Stockholm. 

Det finns en stark övertygelse om att forskning och innovation kan bidra till att lösa de problem och utmaningar som Europa och världen står inför. Men hur tänker man sig att Horisont 2020 ska medverka till det och vad betyder det för Sverige? Hur kommer det framtida europeiska forsknings- och innovationslandskapet se ut?
Vad innebär Horisont 2020 för svensk forskning och innovation 2014-2020?
 Det var några av frågeställningarna som diskuterades på lanseringseventet.

Eventet inleddes av Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren och utbildningsminister Jan Björklund. Robert-Jan Smits, Generaldirektör på EU-kommissionens DG Forskning & Innovation presenterade programmet och Sveriges perspektiv på Horisont 2020 gavs av statssekreterare Peter Honeth och statssekreterare Håkan Ekengren.

Jan Björklund Pernilla Baralt, Jan Björklund & Charlotte Brogren Robert-Jan Smits

Spännande exempel och demonstrationer med utgångspunkt i EU-projekt från akademin och industrin presenterades av KTH, Arcam och AB Volvo. Lanseringseventet avslutades med en diskussion om Sveriges roll i Horisont 2020 medverkade gjrode företrädare för olika delar av det nationella forsknings- och innovationssystemet.

Moderator för lanseringseventet var Pernilla Baralt, EU-kommissionen i Sverige.

Läs hela dagens program härpdf     
 

Webb-tv

Lanseringseventet webbsändes och du kan ta del av sändningen här:

 

Presentationer

Presentationer som hållits på konferensen:

 

Coordination of Collaborative Projects - Lessons Learnedpdf     

Danica Kragic, Professor, KTH

 

Technology Development in an EU Framework - An SME’s Experiences and Expectationspdf     
Ulric Ljungblad, Manager System Development, Arcam AB

 

The LKAB way to Industrial Leadershippdf     
Lars-Eric Aaro, President and CEO, LKAB

 

Excellent Science European Research Council (ERC)pdf     
Carl-Henrik Heldin, Professor, ERC

 

Future and Emerging Technologies (FET) in Horizon 2020pdf     
Ales Fiala, Head of Unit FET - DG CONNECT

 

Competitive Industriespdf     
Per-Göran Blixt, Head of Unit Experimental platforms - DG CONNECT

 

ABB och EU

Helena Malmqvist, Head of External Research Collaborations, ABB AB

 

Tre skäl till att vara med i EU-programpdf     
Urban Wass, Senior Vice President, Research & Innovation Policy, AB Volvo

 

Simplification and innovation in Horizon 2020 and how to achieve impactpdf     
Brendan Hawdon, Head of Unit Framework Programme – DG Research and Innovation

 Samtliga foton av Anette Andersson

Detaljer

 
Datum:
29 jan 2014, 09:30-17:00
Arrangör:
Vinnova
Plats:
Clarion Hotel Sign
Ort:
Stockholm
Genomförd: 29 januari 2014

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss