Informationsdag om Future Internet Public Private Partnership

Lägg till i kalendern info

Vinnova i samverkan med EU-kommissionen anordnade en informationsdag om den nya europeiska utlysningen i programmet Future Internet-PPP (Public Private Partnership) den 27 september i Malmö. Vid mötet presenterades utlysningens innehåll såväl som exempel och erfarenheter från svenska deltagare i Future Internet-PPP projekt.
 
Den nya utlysningen är uppdelad i två delområden:

  • Objective 1.8: Expansion of use cases och
  • Objective 1.9: Technology Foundation Extension and Usage.

Under informationsdagen medverkade Ragnar Bergström, DG CNECT, EU-kommissionen, Peter Nõu, Vinnova, Johan Lindberg, Vinnova samt representanter från EU-projekten FI-Ware och XIFI.

På informationsdagen fanns också möjlighet till diskussion och nätverkande mellan deltagarna i syfte att förbereda svenska initiativ och svenskt deltagande i kommande projekt. För mer information om utlysningen se EU-kommissionens webbplats. Utlysningen stänger den 10 december.

Webb-tv

Informationsdagen webbsändas. Se sändningen här:

Detaljer

 
Datum:
27 sep 2013, 10:00-14:00
Arrangör:
Vinnova & EU-kommissionen
Plats:
Media Evolution City
Ort:
Malmö
Genomförd: 27 september 2013

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss