Informationsdag om Miljö i FP7

Lägg till i kalendern info

EU-kommissionen arrangerar en informationsdag den 11 juni i Bryssel den om den sista utlysningen inom miljö- och klimatområdet under sjunde ramprogrammet, FP7.

På informationsdagarna presenteras innehållet i de nya utlysningen på miljö- och klimatområdet som lanseras inom FP7 i mitten av juli. Utlysningen fokuserar på följande forskningsområden:

  • Coping with climate change
  • Sustainable use and management of land and seas
  • Improving resource efficiency
  • Protecting citizens from environmental hazards
  • Mobilising environmental knowledge for policy, industry
    and society

Mer information finns i programmet samt på EU-kommissionens webbplats.

Detaljer

 
Datum:
11 jun 2012, 09:00-17:30
Arrangör:
EU-kommisionen
Plats:
Centre Albert Borschette
Ort:
Bryssel
Genomförd: 11 juni 2012

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss