Forskning - till vilken nytta?

Lägg till i kalendern info

Inbjudan till boklansering.

Vinnova har i samverkan med Samhällsförlaget publicerat en intervjubok. 15 forskare och företrädare för akademin, entreprenörer och ledare för några av Sveriges största företag ger sina bästa råd och sin syn på utvecklingen av svensk forskning, nyttiggörande och innovation. Vid boklanseringen, medverkade flera av intervjupersonerna och bokens redaktörer i ett samtal om forskningens nytta.

Från Vinnova är det Jan Edling som har lett arbetet. Jan var också tillgänglig under lanseringen.

Webb-tv

Lanseringen webbsändes. Du kan se sändningen här:

Bakgrund

Aldrig tidigare har forskning och utveckling varit så betydelsefull för den mänskliga och ekonomiska utvecklingen som idag. Merparten av all FoU sker i företagssektorn. Under de senaste decennierna har framväxande ekonomier som Kina och Indien kraftigt ökat sina investeringar i FoU.

I motsats till många andra länder har Sveriges investeringar i FoU minskat under det senaste decenniet, från 4, procent av BNP 2001 till 3,4 procent för 2010. Det är näringslivet som står för minskningen - från 3,2 procent av BNP 2001 till 2,35 procent år 2010.

Ska svensk forskning enbart vara en angelägenhet för universiteten själva eller ska den också komma till nytta för samhället i form av innovationer, växande företag och konkurrenskraft som bygger ett framtida Sverige med hög tillväxt och ökande välstånd? Intervjuboken försöker besvara dessa frågor.

Medverkande

Vid lanseringen medverkade:

  • Christer Fåhraeus, Cellavision m fl
  • Maria Strømme, Nanoforskare Uppsala universite
  • John Elvesjö, Tobii Technology
  • Hans Bergström, fd chefredaktör Dagens Nyheter
  • Charlotte Brogren, GD Vinnova
  • Anna Karin Källén, Samhällsförlaget, moderator

Intervjuade i boken

Marcus Wallenberg, styrelseordförande SEB
Hans Vestberg, VD Ericsson
Christina Lampe Önnerud, forskare och grundare av Boston-Power
Lars Hultman, materialforskare, Linköpings Universitet
Bengt-Olof Elfström, forskningsstrateg Volvo Aero
Maria Strømme, nanoforskare, Uppsala Universitet
Anders Olshov, VD, Öresundsinstituttet
Christer Fåhraeus, CellaVision m fl bolag
Helen Dannetun, rektor Linköpings Universitet
Carl Stjernfeldt, Riskkapitalist CastileVentures, Boston, USA
Pia Kinhult, ordförande Region Skåne
Göran Sandberg, ledamot, Knut & Alice Wallenbergs stiftelse
Cecilia Bergh, VD Mando
John Elvesjö, VD, Tobii Technology
Bertil Andersson, rektor Nanyang Technological University, Singapore

Detaljer

 
Datum:
7 jun 2012, 13:00-14:00
Arrangör:
Vinnova
Plats:
Lundqvist&Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
Ort:
Stockholm
Genomförd: 7 juni 2012

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss