Informationsdag om EU:s FoU-program i Umeå

Lägg till i kalendern info

Under sommaren öppnar de sista utlysningarna av de flesta tematiska områden inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Årets budget på ca 8 miljarder euro är hitintills den största sedan ramprogrammets start 2007. Den 8 maj besökte Vinnova Umeå universitet för att informera om hur du kan ta del av EU:s forskningsfinansiering.

Informationsturnén om EU:s FoU-program vände sig specifikt till dig som aktivt söker forskningsfinansiering, men kanske ännu inte bekantat dig med FP7.  På informationsdagen gavs en överblick av möjligheterna inom FP7, information om vilket stöd du kan få i ansökningsprocessen från Vinnova och universitetens forskningskontor samt råd om hur du lyckas med din ansökan.

Under dagen medverkade några av Vinnovas nationella kontaktpersoner (NCP) för FP7, samt Sussi Mikaelsson, Grants office Umeå universitet. De lokala forskarna Mikael Wiberg, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet samt Norrlands universitetssjukhus och Fredrik Palm, HUMlab, Umeå universitet delade också med sig av sina erfarenhter från de EU-projekt som de deltagit i.

Program

10.00 Registrering och kaffe
10.30 - Introduktion
- Vad är FP7, vilka är möjligheterna till forskningsfinansiering?
- Hur lyckas man med en FP7-ansökan?
12.00 Lunch & mingel
13.00 Erfarenheter från pågående EU-projekt:
Mikael Wiberg från Umeå universitet samt Norrlands universitetssjukhus Fredrik Palm, HUMlab

Möjligheter för små och medelstora företag inom EU:s FoU-program

14.15 Kaffe och mingel

Webbsändning

Hade du inte möjlighet att komma till informationsdagen? Ta en titt på webbsändningen från AlbaNova i Stockholm den 4 maj eller webbsändningen från Karolinska Institutet (in English) den 10 maj.

Mer information om FP7-programmen

För dig som vill veta mer om innehållet i de kommande FP7-utlysningarna arrangerar vi tematiska informationsdagar i Stockholm under perioden maj till september 2012.

Under dessa dagar presenteras innehållet och nyheterna i de olika arbetsprogrammen för 2013 inom FP7. Merparten av dessa tillfällen kommer att webbsändas. Håll utkik efter informationsdagarna i vårt kalendarium.

Utkast till arbetsprogrammen

Mer information om innehållet de nya utlysningarna av FP7 hittar du också i de utkast sk "Orientation Paper" som EU-kommissionen publicerar löpande för varje område. Alla aktuella utkast finns på EU-kommissionens Participant Portal.

Detaljer

 
Datum:
8 maj 2012, 10:00-14:30
Arrangör:
Vinnova och Umeå universitet
Plats:
Tripel-Helix i Samverkanshuset
Ort:
Umeå
Genomförd: 8 maj 2012

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss