Öppnare innovationsprocesser inom läkemedelsindustrin

- vilka är implikationerna för Sverige?
VINNOVA bjöd in till en paneldiskussion om ett nytt innovationslandskap inom läkemedelsbranschen. Hur ser dessa nya innovationsprocesser ut? Är den förändring vi nu ser exempel på samma omställning som sker inom t.ex. telekom och media, där innovationsprocesserna tar nya former jämfört med vad vi traditionellt är vana vid? Hur kan det offentliga och branschorganisationer medverka och agera för att skapa rätt förutsättningar för en forskningsintensiv bransch?

Diskussionen sändes via webb-tv som du kan se här:

Att tillgången till kunskap blir allt viktigare för innovation och tillväxt vet vi, men vilka insatser behövs för detta? Är det satsningar på att få fler entreprenörer i denna sektor som behövs? Hur ser isåfall sådana satsningar ut?

Professor Thomas Hedner inledde med att presentera sina slutsatser från sin färska avhandling, Change in the Pharmaceutical Industry - Aspects on Innovation, Entrepreneurship, Openness, and Decision Making. Tobias Thornblad visade exempel på nya öppna innovationsprocesser inom läkemedelsindustrin.

Moderator: Johanna Adami, avdelningschef Hälsa, VINNOVA

Talare:
Thomas Hedner, professor i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska akademien i Göteborg och ekonomiforskare LiU
Tobias Thornblad, grundare Mon Life Science och vd Dermafol
Panel:
Björn O Nilsson, vd IVA och ordf BioInvent
Lars Gatenbeck, ordförande Swecare och CellaVision
Kerstin Falck, chef för samhällskontakter Pfizer

Twittra gärna i ämnet genom att använda vår hashtag #foiglobal!

Här kan du följa vad som sagts om konferensen på Twitter:

Detaljer

 
Datum:
20 feb 2012, 16:00-17:30
Arrangör:
VINNOVA
Plats:
Mäster Samuelsgatan 56
Ort:
Stockholm
Genomförd: 20 februari 2012