Informationsdag om de europeiska FoU-programmen på KTH

Är du forskare på företag, myndighet, universitet eller institut och/eller allmänt intresserad av EU:s forskningsstöd? VINNOVAs Informationsturné 2011 om de europeiska FoU-programmen vänder sig till dig som aktivt söker forskningsfinansiering, men kanske ännu inte har bekantat dig med FP7.

Leif Eklund, KTH Research officeDen 30 mars besökte vi KTH och berättade om vilka möjligheter till forskningsfinansiering som finns inom de europeiska FoU-programmen. Dagen inleddes av Leif Eklund, chef för KTH Research Office som presenterade deras verksamhet. På informationsdagen gav sedan VINNOVA en överblick av möjligheterna inom FP7, information om vilket stöd du kan få i ansökningsprocessen och råd om hur du lyckas med din ansökan.

Under dagen medverkade några av VINNOVAs nationella kontaktpersoner (NCP) för FP7 och representanter från KTH Research Office. Dessutom gav följande lokala forskare lite tips och råd om vad du ska tänka på när du deltar i ett EU-projekt: Jens Fransson, Danica Kragic och Lars Marcus. 

Om du inte hade möjlighet att vara med på informationsdagen kan du ta del av innehållet via webbsändningen från Stockholms universitet den 29 mars. 

Program

09.30 Registrering, kaffe och smörgås serveras
10.00 Vad är FP7, vilka är möjligheterna till forskningsfinansiering?
11.00 Hur lyckas man med en ansökan?
12.00  Lunch & mingel
13.00  Finansiella och juridiska frågor - Vilka är de vanligaste frågorna?
13.30 Vilket stöd kan du få av nationella kontaktpersoner (NCP) samt universitetets forskningsservice?
14.00 Möjligheter för små och medelstora företag inom europaprogrammen
14.30  Kaffe och mingel
15.10  Erfarenheter från pågående EU-projekt

Inspirationsdagar FP7

För dig som vill veta mer om innehållet i de kommande utlysningarna av FP7 arrangerar vi inspirationsdagar den 9-10 maj i Stockholm. Under dessa dagar presenteras innehållet och nyheterna i de olika arbetsprogrammen för 2012 inom FP7. Mer information kommer att publiceras i vårt kalendarium

Detaljer

 
Datum:
30 mar 2011, 09:30-16:15
Arrangör:
VINNOVA och KTH
Plats:
Sal K2, Teknikringen 28, KTH
Ort:
Stockholm
Genomförd: 30 mars 2011

KONTAKT

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss