Informationsdag om de europeiska FoU-programmen på Karolinska Institutet

Är du forskare på företag, myndighet, universitet eller institut och/eller allmänt intresserad av EU:s forskningsstöd? VINNOVAs Informationsturné 2011 om de europeiska FoU-programmen vänder sig till dig som aktivt söker forskningsfinansiering, men kanske ännu inte har bekantat dig med FP7.

Den 28 april besöker vi Karolinska Institutet för att berätta om vilka möjligheter till forskningsfinansiering som finns inom de europeiska FoU-programmen. Vi välkomnar dig som är forskare på företag, myndighet, universitet eller institut och/eller dig som är allmänt intresserad av EU:s forskningsstöd till informationsdagen.

På informationsdagen får du en överblick av möjligheterna inom FP7, information om vilket stöd du kan få i ansökningsprocessen, råd om hur du lyckas med din ansökan samt tips av lokala forskare som medverkat i EU-projekt. Under dagen medverkar några av VINNOVAs nationella kontaktpersoner (NCP) för FP7 och det kommer också finnas gott om tillfälle för nätverkande.

Alla presentationer kommer att hållas på engelska.

Program

09.30 Registrering, kaffe och smörgås serveras
10.00 Vad är FP7, vilka är möjligheterna till forskningsfinansiering?
11.00 Hur lyckas man med en ansökan?
12.00  Lunch & mingel
13.00  Finansiella och juridiska frågor - Vilka är de vanligaste frågorna?
13.30 Vilket stöd kan du få av nationella kontaktpersoner (NCP) samt universitetets forskningsservice?
14.00 Möjligheter för små och medelstora företag inom europaprogrammen
14.30  Kaffe och mingel
15.10  Erfarenheter från pågående EU-projekt

Webbsändning

Har du inte möjlighet att vara med den 28 april? Se webbsändningen från Stockholms universitet.

För dig som vill veta mer om innehållet i de kommande utlysningarna av FP7 arrangerar vi inspirationsdagar den 9-10 maj i Stockholm. Under dessa dagar presenteras innehållet och nyheterna i de olika arbetsprogrammen för 2012 inom FP7. Mer information kommer att publiceras i vårt kalendarium

Detaljer

 
Datum:
28 apr 2011, 09:30-16:15
Arrangör:
VINNOVA och Karolinska Institutet
Plats:
Jacob Berzelius, Berzelius väg 3
Ort:
Stockholm
Genomförd: 28 april 2011

KONTAKT

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss