Debattartikel i Dagens Industri, 2009-12-02

Missa inte kvinnors köpkraft

Kvinnornas köpkraft närmar sig 28 000 miljarder dollar, cirka 200 000 miljarder kronor, de närmaste fem åren enligt Harvard Business Review. Det är en tillväxtmarknad som är större än Kina och Indien tillsammans. Det är dags att Sverige vaknar om svenska företag vill finnas kvar på världsmarknaden i framtiden.

Många kvinnor upplever att de blir dåligt bemötta av företag som fortsätter att erbjuda dem dåligt utformade produkter och tjänster samt använder föråldrad marknadsföring som främjar kvinnliga stereotyper. Globaliseringen ställer högre krav på att företag och regioner blir attraktiva för arbetskraften. De som inte kan möta konkurrensen från ett globalt samhälle hamnar ofrånkomligt på efter kälken. Därför är det allas skyldighet att ge både kvinnor och män möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, för att skapa idéer, engagemang och risktagande i samhället.

Många är intresserade av nya sätt att tänka, men få vet hur de ska göra. Det vill vi ändra på. VINNOVA är Sveriges forsknings- och innovationsmyndighet. Sedan 2001 har vi finansierat forskning och utveckling för ett jämställt samhälle med 100 miljoner kronor. VINNOVA investerar i den forskning som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver – ett samhälle som tar tillvara all mångfald av kompetens och erfarenhet. Därför är vårt arbete med genusforskning extra viktigt. Vi finansierar för närvarande tio starka forsknings- och innovationsmiljöers arbete med att utveckla genustänkandet i sina organisationer.

En av dessa är Fiber Optic Valley i Hudiksvall. Chefer från elva av Fiber Optic Valleys medlemsorganisationer har deltagit i ett treårigt förändringsprojekt i skärningspunkten mellan praktiskt jämställdhetsarbete och genus forskning. Det är ett förändringsarbete som blir särskilt viktigt för en region som har brist på välutbildade medarbetare – väljer man dessutom bort 50 procent i rekryteringsprocessen halveras urvalet.

Forskningsprojektet visar att det är cheferna som måste ta täten. De är länken eller stoppklossen mellan ledningen och medarbetarna. Särskilt mellancheferna sitter på makten att avgöra vilket handlingsutrymme medarbetare får för sitt jämställdhetsarbete. Genusmedvetna chefer vågar tänka i nya banor. De inser att det handlar om att ta tillvara både mäns och kvinnors kompetens. De inser att jämställdhetsarbete är bra för utvecklingen av nya produkter och tjänster.

För oss som skapar förutsättningar för hållbar tillväxt blir det självklart att arbeta med jämställdhet som en del av verksamheten. Förebilder finns. Vi är övertygade om att det lönar sig. Ytterst handlar det om att vinna eller försvinna. Alla organisationer vill väl bli en del av framtidens tillväxtmarknad?


Lars-Gunnar Larsson, VINNVÄXT, VINNOVA
Jennie Granat Thorslund, genusforskning, forsknings- och innovationsmiljöer, VINNOVA
Marita Svensson, projektledare, Fiber Optic Valley

Bokmärk och dela