Öppna utlysningar

Hitta rätt utlysning

Hitta den utlysning som passar just ert projekt med hjälp av vår utlysningsöversikt

Hitta rätt utlysning 

Lediga tjänster

LIVE

Vill du arbeta med stimulerande och utvecklande uppgifter på ett innovativt och modernt kontor? Vi på Vinnova söker en erfaren redovisningsekonom.

Nya möjligheter för företag

LIVE

Företag med upp till 250 anställda kan söka finansiering för innovativa utvecklingsprojekt i tidiga faser.

Nya utlysningar inom Horisont 2020

LIVE

EU investerar16 miljarder euro i forsknings- och innovationsprojekt under 2016-2017 enligt EU-kommissionens nya arbetsprogram.

Innovationslandet Sverige – intervju med näringsministern

LIVE

Mikael Damberg ger sin syn på Sverige som innovationsland och berättar om regeringens prioriteringar. Läs om det och om textil science fiction, solljus inomhus och om hur frustration kan driva innovation i Tidningen Innovation.

 • Arbeta på Vinnova

  Lediga tjänster

 • Företag

  Möjligheter för företag med max 250 anställda

 • Horisont 2020

  EUs ramprogram för forskning och innovation

 • Sverige som innovationsland

  Tidningen Innovation

Hur vi kan stödja din utveckling

Utveckling av ny kunskap och kompetens inom strategiskt viktiga områden

Vi driver program och utlysningar som utvecklar ny kunskap och kompetens inom särskilda kunskapsområden

Program för att stärka innovationsförmågan hos specifika målgrupper

Vi har utvecklat program och utlysningar som stärker innovationsförmågan hos särskilda målgrupper

Mer om vårt arbete med samarbeten mellan olika näringsgrenar och kunskapsområden

Vi har program och utlysningar som knyter ihop innovativa aktörer inom olika näringsgrenar och kunskapsområden


Kalendarium

Fler kalendariehändelser

Tv-arkiv

Klipp om våra utlysningar

Klipp från våra seminarier

Klipp från våra konferenser


Fler tv-klipp

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss