Utlysningar

Vi finansierar forsknings- och innovationsprojekt genom utlysningar i vår programverksamhet

Översikt av planerade större utlysningar under 2014

Webb-tv om Horisont 2020

LIVE

Från 10.30 sänder vi vårt seminarium för offentlig sektor om kopplingar mellan strukturfonderna och Horisont 2020,  EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.

VINNOVAs årskonferens

LIVE

Är Sverige tillräckligt attraktivt för innovativa människor och företag? Välkommen till vår årskonferens den 2 december om vägen framåt för Sverige i global konkurrens. 

EU:s ramprogram för forskning och innovation

LIVE

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation och är världens största satsning på forskning och innovation. Programmet har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

Om arbetet med strategiska innovationsområden

LIVE

Nu finns elva program inom strategiska innovationsområden. Dessutom finns 70 innovationsagendor framtagna och flera projekt pågår för att ta fram nya agendor.

 • Webb-tv

  Webb-tv om Horisont 2020

 • Årskonferens

  Välkommen den 2 december!

 • Horisont 2020

  EU:s ramprogram för forskning och innovation

 • SIO-arbetet

  Arbetet med strategiska innovationsområden

Hur vi kan stödja din utveckling

Utveckling av ny kunskap och kompetens inom strategiskt viktiga områden

Vi driver program och utlysningar som utvecklar ny kunskap och kompetens inom särskilda kunskapsområden

Program för att stärka innovationsförmågan hos specifika målgrupper

Vi har utvecklat program och utlysningar som stärker innovationsförmågan hos särskilda målgrupper

Mer om vårt arbete med samarbeten mellan olika näringsgrenar och kunskapsområden

Vi har program och utlysningar som knyter ihop innovativa aktörer inom olika näringsgrenar och kunskapsområden


Kalendarium

Fler kalendariehändelser

Tv-arkiv

Klipp om våra utlysningar

Klipp från våra seminarier

Klipp från våra konferenser


Fler tv-klipp

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss