Öppna utlysningar

Hitta rätt utlysning

Hitta den utlysning som passar just ert projekt med hjälp av vår utlysningsöversikt

Hitta rätt utlysning 

Nya möjligheter för företag

LIVE

Företag med upp till 250 anställda kan söka finansiering för innovativa utvecklingsprojekt i tidiga faser.

EU:s ramprogram för forskning och innovation

LIVE

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation och är världens största satsning på forskning och innovation. Programmet har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

Om arbetet med strategiska innovationsområden

LIVE

Nu finns elva program inom strategiska innovationsområden. Dessutom finns 70 innovationsagendor framtagna och flera projekt pågår för att ta fram nya agendor.

Sverige tar över ordförandeskapet i EUREKA

LIVE

Den 1 juli tog Sverige över ordförandeskapet i EUREKA, ett internationellt samarbetsnätverk med fokus på marknadsnära industriell forskning, teknisk utveckling och innovation.

 • Företag

  Möjligheter för företag med max 250 anställda

 • Horisont 2020

  EU:s ramprogram för forskning och innovation

 • SIO-arbetet

  Arbetet med strategiska innovationsområden

 • EUREKA

  Om Sveriges ordförandeskap

Hur vi kan stödja din utveckling

Utveckling av ny kunskap och kompetens inom strategiskt viktiga områden

Vi driver program och utlysningar som utvecklar ny kunskap och kompetens inom särskilda kunskapsområden

Program för att stärka innovationsförmågan hos specifika målgrupper

Vi har utvecklat program och utlysningar som stärker innovationsförmågan hos särskilda målgrupper

Mer om vårt arbete med samarbeten mellan olika näringsgrenar och kunskapsområden

Vi har program och utlysningar som knyter ihop innovativa aktörer inom olika näringsgrenar och kunskapsområden


Kalendarium

Fler kalendariehändelser

Tv-arkiv

Klipp om våra utlysningar

Klipp från våra seminarier

Klipp från våra konferenser


Fler tv-klipp

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss