Driver du utvecklingsprojekt med företag i flera länder?

Eurostars är ett europeiskt program som stödjer små och medelstora företag med egen FoU. Nästa deadline för ansökan är den 5 mars 2015.

Läs mer om Eurostars

Stort fokus på småföretag i Horisont 2020

Horisont 2020 är EU-kommissionens nya europeiska ramprogram för forskning och innovation. Det löper under perioden 2014-2020 och har ett större fokus på innovation i små och medelstora företag än tidigare ramprogram.

Om Horisont 2020

VINNOVAs erbjudande

VINNOVA stödjer små och medelstora företag genom att erbjuda olika former av innovations- och utvecklingsstöd. Nedan ser du VINNOVAs erbjudanden som är direkt riktade till små och medelstora företag. Företag kan även söka finansiering i VINNOVAs övriga erbjudanden.

 


 

Nationell finansiering

För innovativa företag som söker finansiering av VINNOVA för att skapa hållbar tillväxt.

Internationell finansiering
För företag som vill delta i EU:s ramprogram och bilaterala program utanför EU för forskning och utveckling.

Öppna/Stäng

Aktuella utlysningar

Här kan du se VINNOVAs aktuella utlysningar som riktar sig till små och medelstora företag.


Öppna/Stäng

Ansökan

VINNOVAs roll som finansiär är i första hand att finansiera forsknings- och innovationsutvecklingskostnader

VINNOVA finansierar projekt genom utlysningar som är tidsbegränsade eller kontinuerligt öppna för ansökan.

 

Har du frågor kring immaterialrätt?

VINNOVA har fått ett uppdrag att ihop med PRV utveckla en insats för företag som vill utveckla sin hantering av immateriella tillgångar.

Tillväxtverkets insatser för små och medelstora företag

VINNOVA och Tillväxtverket arbetar båda med insatser för små och medelstora företag. Tillväxtverket kan erbjuda finansiellt stöd i form av affärsutvecklingscheckar och information.

 

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss